Aanvraag schuldhulpverlening

Wat u moet weten

Schuldhulpverlening is voor alle inwoners van Dinkelland vanaf 18 jaar en ouder, behalve voor zelfstandig ondernemers. Ondernemers kunnen terecht bij een accountant, advocaat of bedrijfsadviseur. De Stadsbank betaalt niet uw schulden en kan niet in alle situaties helpen.

Voor hulp bij schulden:

Stadsbank Oost Nederland

De Stadsbank heeft in de even weken op de donderdagochtend van 09.00 tot 11.00 uur in het gemeentehuis van de gemeente Dinkelland inloopspreekuur. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Stadsbank via 088-7663666.

Zelfstandig schulden regelen 

Om te bepalen of schuldhulpverlening geschikt voor u is, kijkt de Stadsbank onder meer naar:

  • Hoe stabiel uw inkomen is
  • Welke schulden u heeft
  • Of u in staat bent om uw financiële situatie te veranderen
  • Of u gemotiveerd bent om uw schuldenprobleem op te lossen

    Doet u een beroep op de schuldhulpverlening dan moet u:

  • Uw afspraken nakomen
  • Geen nieuwe schulden aangaan

Ondernemers

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u een bedrijf? En heeft u tijdelijk extra geld nodig om bijvoorbeeld uw bedrijf te redden of uw gezin te onderhouden? U kunt een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen. Dit heet een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Er zijn twee soorten van bijstand:

  • Een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
  • En periodieke uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. U betaalt meestal geen rente