Aanvraag voor nieuwbouw basisschool De Zevenster

Publicatiedatum: 
12 nov 2019

Schoolbestuur Konot heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente voor nieuwbouw van basisschool De Zevenster in Denekamp. ‘Wij nemen de aanvraag in behandeling en stellen de raad voor om een bedrag beschikbaar te stellen, zodat Konot kan onderzoeken op welke wijze zij invulling willen geven aan de huisvesting’, zegt verantwoordelijk wethouder Ilse Duursma. ‘Wel hebben wij hieraan de voorwaarde verbonden dat er door Konot in totaliteit naar de onderwijshuisvesting van haar scholen in de kern Denekamp wordt gekeken. Daarbij is het uitgangspunt van het college dat er twee locaties voor basisonderwijs in de kern Denekamp overblijven in de toekomst.’

De gemeente Dinkelland en de schoolbesturen uit het basisonderwijs, Konot en Consent, zijn al langere tijd met elkaar in gesprek over hoe de onderwijshuisvesting in Denekamp er in de toekomst uit moet komen te zien. Ook het schoolbestuur uit het voortgezet onderwijs, het Twents Carmel College, neemt deel aan deze gesprekken. “Om leegstand in de basisscholen aan te pakken en te zorgen voor een toekomstbestendige huisvesting voor het onderwijs, moeten we nadenken hoe we hiermee omgaan en hoe we de juiste maatregelen treffen. Dit is een ingewikkeld proces, waar we met verschillende aspecten rekening moeten houden”, aldus Duursma.

Een belangrijke component hierin is de toekomst van het voortgezet onderwijs in de kern Denekamp. Het schoolbestuur van het Twents Carmel College en de gemeente zijn bezig met een lobby om de kans te vergroten dat het voortgezet onderwijs voor Denekamp behouden blijft. “Kwaliteit van onderwijs moet altijd gegarandeerd kunnen worden”, vervolgt de wethouder. “Maar wij willen pas investeren in de huisvesting, dus ook in nieuwbouw van De Zevenster, als het totaalplaatje voor de kern Denekamp duidelijk is. Wij kijken met alle betrokken partijen in samenhang naar dit vraagstuk. Wij gaan immers met elkaar keuzes maken voor de komende tientallen jaren. Dat moet heel zorgvuldig gebeuren.”

Getekend op krijtbord
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-