Coronavirus

Anders maaien voor de biodiversiteit

Publicatiedatum: 
5 jun 2020

Het voortbestaan van bijen, vlinders en andere insecten staat onder druk. Dit komt door het verdwijnen van leefgebieden als gevolg van meer verharding en door afname van (wilde) bloemen en planten. Daarom worden op verschillende locaties in de gemeente bermen bewerkt en ingezaaid met bloemenmengsels. Ook plant de gemeente Dinkelland drachtbomen en past zij haar maaibeleid aan.

Bermen hebben een belangrijke functie als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren. De manier waarop we onze bermen maaien, heeft daarom een belangrijke invloed op de biodiversiteit. Een bloemrijke berm kan op lange termijn terugkomen in ons landschap, maar daarvoor moet anders gemaaid worden. De gemeente past haar maaibeleid de komende jaren steeds verder aan, om de biodiversiteit te stimuleren. 

Hoe gaan we maaien?

We maaien de wegbermen ecologisch. Dit draagt goed bij aan het verschralen van de bermen, waardoor de bodem geschikter wordt voor bloeiende kruiden en grassen. We gaan bij het onderhoud van de sloten over van het fijnmalen van de begroeiing (klepelen) tot ecologisch maaien, dus maaien en afzuigen. Hierdoor ontstaat een natuurlijke begroeiing met meer bloeiende kruiden, die gunstig zijn voor de biodiversiteit.

We gaan de bermen niet meer in zijn geheel maaien, maar alleen aan de randen. Dit gebeurt twee keer per jaar. In juni/juli maaien we 60 cm en in augustus/september 1m 20cm. Zo kan de natuur haar gang kan gaan. Op de plek die niet wordt gemaaid, krijgen wilde bloemen en kruiden de kans om te groeien. Eens per 3 à 4 jaar maaien we de volledige berm. Hetzelfde geldt voor de zones rondom droge sloten. Het kan daarom zijn dat de bermen er minder strak uit gaan zien dan u van ons gewend bent, maar dit alles gebeurt om de biodiversiteit te stimuleren.


Geen gemeentelijke bermen maaien op eigen initiatief

Het gebeurt weleens dat gemeentelijke bermen door inwoners worden (na)gemaaid. Dit is natuurlijk niet de bedoeling, omdat de gemeente dan haar doelstelling voorbij schiet. Daarom gaan we voortaan inwoners aanspreken als blijkt dat zij op eigen initiatief gemeentelijk bermen maaien.

Tips zelf maaien

  • Minder maaien is een eerste stap in de goede richting. De meeste planten kunnen er niet tegen wanneer zij wekelijks gemaaid worden. Bovendien kunnen planten niet gaan bloeien wanneer zij steeds kort worden afgemaaid. Voor een vlinderrijke groenstrook met wilde bloemen is een of twee keer per jaar maaien voldoende.
  • Gefaseerd maaien is ook goed voor vlinders en andere insecten. Niet alles in één keer maaien, zodat bloemen kunnen blijven bloeien en vlinders en bijen voedsel hebben en een plek waar eitjes, rupsen en poppen kunnen overleven. Op eerder gemaaide delen treedt nabloei op, waardoor het bloemenaanbod tot in de herfst wordt verlengd.
  • Bij droog weer is het beter om ook gras minder vaak te maaien. Door gras vaak te maaien, moet het harder groeien en dat vraagt veel vocht.  Hoe korter het gras, hoe makkelijker de zon bij de bodem komt, waardoor water verdampt.

 

Meer informatie

Wilt u zelf ook aan de slag voor de biodiversiteit? Kijk op onze website voor de mogelijkheden: www.dinkelland.nl/zelf-aan-de-slag. Voor vragen over maaien, kunt u ook contact opnemen met de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Dinkelland via het algemene telefoonnummer 0541-854100 of per mail info@dinkelland.nl

berm 2 saasveld
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-