Coronavirus

Begroting 2021 Dinkelland: “Sluitende begroting, maar erg dun”

Publicatiedatum: 
13 okt 2020

De begroting voor de gemeente Dinkelland sluit, maar het houdt niet over. Dat is vooral een gevolg van het feit dat de gemeente veel minder geld krijgt van het Rijk om alle basistaken goed uit te kunnen voeren. Dat betekent dat de gemeente steeds vaker een beroep moet doen op eigen financiële middelen. Hierdoor is er steeds minder ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe initiatieven. De begroting sluit maar is erg dun, met een beperkte lastenverhoging voor inwoners.

“Het is op vele vlakken een heel raar jaar, door met name de coronacrisis, en dat zien we ook terug in de begroting. En dat zal straks ook zo zijn voor de jaarrekening”, geeft wethouder Ben Blokhuis aan. “In onze financiële jaarlijkse vooruitblik, wat de begroting is, nemen we de coronacrisis voor volgend jaar ook mee. Het is erg onzeker hoe dat zich verder ontwikkelt waardoor we daar wat geld voor vrij moeten houden.”

Ondanks onzekerheden en risico’s wil het college toch een aantal zaken in gang zetten. Hiervoor moet noodgedwongen een beroep worden gedaan op de reservepot. Dit is volgens wethouder Blokhuis verantwoord omdat er in 2020 ook een aantal financiële meevallers zijn geweest. Bijvoorbeeld doordat de aanleg van de Dusinksweg goedkoper is uitgepakt en een teruggave van belastinggeld. “Dit zorgt ervoor dat we ondanks de greep uit de reservepot de lasten voor onze inwoners niet erg hoeven te verhogen”, geeft de wethouder aan. De ingeslagen weg van de afgelopen jaren, de gestelde ambities, kunnen worden voortgezet.

Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Binnen aantrekkelijke woon- en leefomgeving is er aandacht voor openbare ruimte waarbij ook in 2021 ingezet wordt op biodiversiteit. Blokhuis: “Biodiversiteit is eigenlijk alles wat leeft in de openbare ruimte, zoals planten, bomen, struiken en bloemen. Maar ook zeker de dieren die zorgen voor de bestuiving van gewassen. Heel veel eigenlijk en we kunnen allemaal ons steentje eraan bijdragen.” Naast de openbare ruimte is er aandacht voor maatschappelijk vastgoed en maatschappelijke veiligheid.

Duurzaam Dinkelland
“Binnen een thema als duurzaam Dinkelland is het resultaat vaak pas op langere termijn zichtbaar. We zetten de stip wat verder weg op de horizon. Bijvoorbeeld duurzame energie in 2050, alle huishoudens moeten dan van het gas af zijn. Duurt nog 30 jaar, maar we zijn er nu al mee bezig en zetten er dus ook op in. Net zoals hernieuwbare energie zoals zon en wind”, legt wethouder Blokhuis uit.

Sterke bedrijvigheid
“Binnen deze ambitie zetten we voort op ontwikkelingen die al gaande zijn”, geeft wethouder Benno Brand aan. “Zoals een goed ondernemersklimaat en goede dienstverlening naar onze ondernemers. Een mooie om er wel nog even uit te lichten is de innovatieve agrarische sector. Daarin komt een project als LEADER erg naar voren voor 2021”.

Inclusieve samenleving
 “Dankzij de houding van het Rijk is het tekort binnen het sociaal domein flink opgelopen”, zegt wethouder Duursma. “Dat is heel naar en hierover trekken we met alle gemeenten aan de bel bij het Rijk. Ondertussen gaan we niet zitten afwachten wat het Rijk uiteindelijk gaat doen. We zijn hard aan het werk om ondanks alles de zorg voor iedereen toch bereikbaar en betaalbaar te houden en doen ons uiterste best om goede zorg te blijven verlenen. We zetten daarbij vooral in op preventie, omdat dit bijdraagt aan een positieve gezondheid op de langere termijn. Het inzetten op het eerder opvangen van geestelijke problematiek bij jongeren is daar een voorbeeld van.”

Eind november staat de behandeling van de begroting op de agenda van de gemeenteraad om de definitieve keuzes te maken.

Begroting 2021
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-