Coronavirus

Bestemmingsplan voormalige vliegbasis Twenthe naar raad

Publicatiedatum: 
6 feb 2018

Binnen het bestemmingsplan ‘Voormalige vliegbasis Twenthe zones” ligt een geluidscontour om een bedrijventerrein in Enschede mogelijk te maken. Omdat deze deels binnen de gemeente Dinkelland valt, was het aan het college van Dinkelland om hierover een besluit te nemen. Het college is positief over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein. Bovendien zijn de geluidszones in het definitieve bestemmingsplan verkleind ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, wat gunstiger is voor de bewoners van de gemeente Dinkelland. Daarom heeft het college besloten het bestemmingsplan voor te leggen aan de gemeenteraad, echter niet voordat ook de gemeenteraad van Enschede een besluit heeft genomen over de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging. Zoals het er nu naar uit ziet wordt het plan besproken in de commissie van 10 april en in de raadsvergadering van 24 april. Iedereen die een reactie heeft gegeven op de ontwerpbestemmingsplannen, wordt over de besluitvorming geïnformeerd.

De voormalige vliegbasis Twenthe is een gebied met heel veel ruimte, historische gebouwen, een start- en landingsbaan en een groene omgeving: totaal circa 420 ha. Het college ziet dat dit gebied volop kansen biedt voor regionale werkgelegenheid, natuur en recreatie. Om die kansen te kunnen benutten, zijn regels voor het gebruik van het gebied nodig. Die zijn vastgelegd in de bestemmingsplannen en in de wijziging van de welstandsnota. Omdat het gebied een steeds groter wordende bovenregionale functie vervult, faciliteert het college met dit besluit, mits goedgekeurd door de raad, de ontwikkeling van het bedrijventerrein in Enschede.

Het gebied dat wordt ontwikkeld, is een proeftuin voor bedrijven met een grote vernieuwingsdrang. Ondernemers krijgen de ruimte om te testen op deze compacte luchthaven in een groene omgeving. De start- en landingsbaan is daarbij een unieke faciliteit, die gebruikt kan worden voor luchthavengebonden bedrijvigheid.

logo dink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-