Bibliotheek en gemeente blij met afspraken

Publicatiedatum: 
14 jul 2017

De wereld om ons heen verandert. Door de digitalisering is de manier waarop wij informatie verzamelen niet meer gelijk aan die van onze grootouders. En misschien gaan onze kleinkinderen daar wel weer heel anders mee om. Voor de Stichting Bibliotheek Dinkelland reden om zich niet meer alleen te richten op het uitlenen van boeken, maar vooral ook op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de verbetering van hun kansen in de maatschappij. Over de manier waarop dat in Dinkelland vorm krijgt zijn afspraken gemaakt, die wethouder Ilse Duursma en voorzitter van de Stichting Bibliotheek Dinkelland Coen Hamers vandaag hebben ondertekend.

“We hebben meetbare afspraken gemaakt en de gemeente heeft een financieel aanbod gedaan. En daar zijn wij heel erg gelukkig mee, want nu kunnen wij ons volledig richten op de taken waarvoor de bieb is bedoeld”, zegt een intens tevreden Hamers. “Doordat de collecties van alle bibliotheken in heel Nederland digitaal zijn gekoppeld, kunnen we boeken uit het hele land aanbieden. Via de bibliotheken en de haal- en brengpunten komen de boeken bij de lezers.” De afspraken houden verder in dat de bibliotheek wordt ingezet bij het terugdringen van laaggeletterdheid. Zo’n 1,3 miljoen Nederlanders, dat is ongeveer 12 procent van de bevolking, hebben moeite met lezen en schrijven. In Twente ligt het percentage zelfs nog iets hoger: 13,1 procent. Daarnaast wordt in Denekamp een Taal- en Digipunt ingericht om taalontwikkeling te bevorderen. In elke kern van de gemeente Dinkelland bestaat de mogelijkheid om via het Taalpunt taalles te ontvangen.

In Weerselo gaat de wethouder samen met de bibliotheek en de inwoners kijken hoe de bibliotheekfunctie op een andere manier kan worden ingevuld. In ieder geval komt hier na de zomervakantie de Bieb op School. Onderwijs, gemeente en bibliotheek werken hierin samen aan beter lees-, taal- informatie-, en mediavaardigheden van leerlingen. “Omdat leesonderwijs een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen, komt in niet alleen in Weerselo, maar in élke kern een Bieb op school. Door Bieb op school verbeteren de leesprestaties van de leerlingen enorm blijkt uit ervaringen van andere scholen”, vertelt wethouder Duursma. “Lezen leidt tot betere schoolresultaten, wat uiteindelijk weer meer kansen biedt op een baan.”

Ondertekening Prestatieafspraken
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-