Coronavirus

Burgemeester Joosten spreekt dank en waardering uit

Publicatiedatum: 
15 mrt 2020

Beste inwoners, beste Dinkellanders,

We leven op dit moment in een heel bijzondere tijd. Een tijd waarin we ons gezamenlijk inzetten met ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zondag zijn deze maatregelen nog eens verder aangescherpt. Met de sluiting van scholen, kinderdagverblijven, eet- en drinkgelegenheden, sport en fitnessclubs tot en met 6 april. Ook wordt ons allemaal gevraagd om, waar mogelijk, wat letterlijke afstand tot elkaar te bewaren (1,5 meter).

De maatregelen hebben nogal impact op ons allemaal. Op onze dagelijkse bezigheden, op ons werk- en ons privéleven. Daar ben ik mij zeker van bewust. Maar ze zijn nodig. De maatregelen zijn serieus en moeten ook serieus genomen worden. Juist op dit moment nu verdere besmetting nog vertraagd kan worden. Het is nodig dat iedereen hierin zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en doet wat er van hem of haar verwacht wordt. Organisaties zetten hierin al grote stappen door evenementen, bijeenkomsten, wedstrijden, hoe spijtig ook, af te lassen of uit te stellen. Mijn complimenten voor de organisatoren, vrijwilligers en iedereen die daarbij betrokken is om dit soort besluiten te nemen.

Ook op de dienstverlening van de gemeente Dinkelland hebben de maatregelen impact. Medewerkers werken zoveel mogelijk thuis vanaf maandag 16 maart. Alle bijeenkomsten zijn of worden afgelast. Afspraken worden waar kan digitaal (telefoon, mail, app) gedaan of verplaatst naar een andere datum. Het gemeentehuis en de balie Burgerzaken blijft voorlopig nog wel geopend, maar ook daarvoor kan al veel online via onze gemeentelijke website geregeld worden.

De afgekondigde maatregelen gelden tot en met 6 april. Maar waar we geen antwoord op hebben is wanneer het virus dermate onder controle is dat er helemaal geen maatregelen meer nodig zijn. Via onze kanalen, website en sociale media, zullen wij u op de hoogte houden van ontwikkelingen. En waar mogelijk adviezen meegeven van ons of andere instanties.

Er komen bijzondere weken aan waar we even iets minder en iets anders doen dan dat we gewend zijn. Ik wil u danken voor uw inzet zodat we vanuit Dinkelland in ieder geval ons steentje bijdragen. Daarbij wil ik mijn dank en waardering uitspreken naar onze inwoners die gevraagd worden zich, ondanks alles, toch in te zetten om alles draaiende te houden. En mijn dank aan alle inwoners die omkijken naar elkaar. Elkaar door deze bijzondere tijd heen helpen door een keer extra te bellen, een boodschapje te doen voor een ander voor wie dat op dit moment even niet zo makkelijk gaat.

Door met elkaar ons best te doen heb ik er vertrouwen in dat we goed door deze situatie heen komen.

Dank u wel.

Met hartelijke groet,

De burgemeester,
J.G.J. Joosten


Leest u hier de maatregelen nog eens verder na.

Bekijk hier de brief als PDF: 
pdf Burgemeester Joosten spreekt dank en waardering uit (PDF, 33.02 KB)
burgemeester joosten
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-