Coronavirus

Cliënten positief in cliëntervaringsonderzoek in de gemeente Dinkelland

Publicatiedatum: 
3 okt 2019

Over het jaar 2018 is het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Dit is een onderzoek waarin ervaringen van cliënten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijk ontwikkelingen 2015 of de Jeugdwet worden opgevraagd. Algemene conclusie is dat er tevredenheid bestaat onder de ondervraagde cliënten. Verbeterpunt blijft de onafhankelijke cliëntondersteuner. De verwachting is door te gaan werken met één toegang voor zorg, hulp en ondersteuning de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren.

In totaal zijn voor het onderzoek 1404 cliënten benadert. Vanuit de Wmo is er een respons van 49% en bij de Jeugdwet 23%. De uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek geven de gemeente Dinkelland inzicht in de ervaringen van cliënten in het contact met team Ondersteuning & Zorg en de verkregen ondersteuning van zorgaanbieders.

De ervaringen van cliënten binnen de Wmo 2015 zijn positief. Inwoners voelen zich snel geholpen en serieus genomen. Het merendeel van de ondervraagde cliënten heeft een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en/of een collectieve vervoerspas. Ze weten waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag en vinden dat ze snel worden geholpen. Daarnaast vinden cliënten dat de ondersteuning passend is bij de hulpvraag en ervaren zij een betere kwaliteit van leven. “Het gaat goed en dat is fijn dat het in dit onderzoek ook naar voren komt. We vinden het als gemeente belangrijk dit onderzoek te doen en de feedback te ontvangen. Zeker ook om te kunnen sturen, mocht dat nodig zijn”, vertelt wethouder Ilse Duursma. “We hebben een route gevonden en daarop halen we goede resultaten.”

Bij (ouders van) jeugdigen met een indicatie voor zorg van de gemeente is het onderzoek ook uitgevoerd. Cliënten zijn ook hier meer tevreden dan voorgaande jaren. De respons van het aantal cliënten is wel wat laag. Er kan een algemeen beeld worden geschetst, maar is niet op alle fronten representatief voor alle cliënten. “Ook al is de respons niet heel hoog, van de reacties die gegeven zijn is het beeld wel positief”, geeft wethouder Duursma aan. Cliënten zijn ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar meer tevreden over het tempo waarop ze zijn geholpen en waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag. Over de kwaliteit van zorg is men in het algemeen meer tevreden dan vorig jaar. Net als op de onderdelen opgroeien, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en meedoen. Door de inzet van ondersteuning voelt de cliënt zich veiliger en is de zelfredzaamheid toegenomen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Een verbeterpunt ligt bij de onafhankelijke cliëntondersteuning. “Dat is zeker een punt van aandacht”, geeft wethouder Ilse Duursma aan. “We zijn bezig met het toewerken naar één toegang. Dat wil zeggen, letterlijk één plek voor zorg, hulp en ondersteuning. De verwachting is dat dat een positieve uitwerking gaat hebben op niet alleen de onafhankelijke cliëntondersteuning, maar de algehele cliëntenervaring”, aldus Duursma.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-