Coronavirus

College Dinkelland stimuleert VMBO-leerlingen de Duitse taal te leren spreken

Publicatiedatum: 
6 jun 2019

Het belang van een goede kennis van de Duitse taal en cultuur wordt in Twente steeds belangrijker. Kansen die grensregio’s bieden worden beter benut wanneer wij de taal van de buren beheersen. Omdat dit met name voor jonge inwoners geldt, stimuleert het college van de gemeente Dinkelland VMBO-leerlingen om een Goethe-examen af te leggen. Met dit wereldwijde diploma kunnen zij overal hun taalvaardigheid aantonen.

De Duitse taal is in onze grensregio van groot economisch belang. Veel bedrijven doen zaken met Duitse klanten of leveranciers. Ook zijn er in Dinkelland veel Duitse bezoekers. Het spreken van de Duitse taal vergroot dus de inzetbaarheid van deze leerlingen in onze gemeente en regio. Anderzijds wordt daarmee een positieve bijdrage geleverd aan de verbetering van het ondernemersklimaat.

Een tweetal docenten van het TCC heeft een opleiding gevolgd om de Goethe-examens zelf af te mogen nemen, waardoor de kosten voor de examens lager zijn geworden. Het TCC heeft derhalve zelf ook al geïnvesteerd in het bevorderen van de Duitse taal. “Marieke Dijkers, docente Duits aan het Twents Carmel College: “We willen 2e-jaars VMBO-leerlingen, voor wie Duits geen onderdeel uitmaakt van het vakkenpakket van hun profielkeuze, de mogelijkheid bieden de verworven kennis om te zetten in een diploma”.

Waar het TCC nog tegen aan loopt zijn de aan het Goethe-examen verbonden kosten. Het vragen van een ouderbijdrage aan de ouders van de leerlingen die dit examen afleggen wordt als belemmerend gezien voor de deelname aan het (extra) examen. “Wij onderschrijven het belang van de Duitse taal”, zegt wethouder Benno Brand. “Het Goethe-examen is voor VMBO-leerlingen echt van meerwaarde omdat zij hiermee hun positie op de arbeidsmarkt aanmerkelijk kunnen verbeteren. Dat is niet alleen goed voor het ondernemersklimaat, maar bevordert ook de gensoverschrijdende samenwerking. Daarom kennen wij eenmalige bijdrage van € 5000,-  toe aan TCC locatie Denekamp. Hiermee kunnen in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 per schooljaar 35 leerlingen het Goethe-examen doen.”

Duitsland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-