Definitief ontwerp openbare ruimte Weerselo centrum vastgesteld

Publicatiedatum: 
12 jun 2017

Het college van B&W heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van het Weerselose centrum in mei vastgesteld. In dit definitieve ontwerp hebben de zaken die tijdens de inloopavond begin maart nog onduidelijk waren een plek gekregen: de locatie van de bushalte, de parkeeropgave en de herinrichting van het voorterrein van de kerk. Op dit moment worden de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden voorbereid. De planning is erop gericht om in oktober as. te starten met de uitvoering. Dan zijn ook de reguliere festiviteiten op het plein achter de rug. De uitvoeringsplanning wordt nog met direct omwonenden en ondernemers afgestemd om hinder en overlast zoveel als mogelijk te beperken. De werkzaamheden zijn naar verwachting op de eerste lentedag van 2018 afgerond.

Locatie bushalte
Tijdens de laatste inloopavond begin maart was nog onduidelijk waar de bushalte zou komen. Er zijn drie varianten aan bewoners voorgelegd, elk met haar eigen voor en nadelen:

  • Haltekommen aan beide zijde van de Bisschopstraat
  • Halte aan de achterkant gemeentehuis
  • Keerlus bij Kerk en halte op De Aanleg thv gemeentehuis
     

Naar aanleiding van gesprekken met zowel provincie Overijssel als vervoerder Syntus is gekomen tot de inpassing van de bushaltes zoals in onderstaand ontwerp is aangegeven. In dit ontwerp halteren de grote streekbussen aan de Bisschopstraat: bussen uit de richting Oldenzaal stoppen ter hoogte van het Burgemeester Scholtensplein, bussen uit de richting Almelo stoppen ter hoogte van het Hoickink. De buurtbusjes halteren op de parkeerplaats van het Burgemeester Scholtensplein, waar ze ook wat langer kunnen blijven staan. Bij deze halte komt een fietsenstalling en wachtruimte voor passagiers.

Defintief ontwerp OR centrum Weerselo
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-