Coronavirus

Dienstverlening aan ondernemers

Publicatiedatum: 
4 jun 2019

De gemeente Dinkelland wil haar ondernemers graag zo goed mogelijk faciliteren. Daarom heeft de gemeente sinds drie jaar één aanspreekpunt voor alle ondernemersvragen, namelijk de bedrijfsconsulent Ingrid Leferink. Zij vormt de schakel tussen gemeente en bedrijfsleven en probeert ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. “Ondernemers hebben een idee, lopen hier een tijdje mee rond, bespreken het in familiekring, werken het idee uit tot een plan (al dan niet met een adviseur) en komen dan bij de gemeente bijvoorbeeld voor een vergunning. Dan blijkt dat het plan niet kan zoals de ondernemer dat voor ogen had en is de teleurstelling een feit. Wij willen als gemeente graag vanaf het begin betrokken worden zodat we samen optrekken, we mee kunnen denken en er een plan op papier komt dat uitgevoerd kan worden. We willen graag samen met de ondernemers kijken naar de mogelijkheden. Hoe eerder wij met elkaar in gesprek zijn over de plannen, hoe beter”, aldus Ingrid.  Voordat een ondernemer een principeverzoek indient om een eerste uitspraak op het plan van het college te krijgen, is het altijd mogelijk om een gesprek aan te gaan.

Daarnaast werkt de gemeente met een Ondernemers Service Team. Dit team, dat bestaat uit medewerkers met kennis op het gebied van ruimtelijke ordening, wonen, recreatie & toerisme, vastgoed, handhaving, bedrijventerreinen, Wabo en de bedrijfsconsulent, komt iedere maandag bij elkaar om alle ondernemersvragen met elkaar te bespreken en af te stemmen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat vragen op een gelijke manier behandeld worden, vanuit alle invalshoeken worden bekeken en er afstemming plaatsvindt.

Dus ondernemers: heb je een vraag, loop je rond met een idee, ben je bijvoorbeeld plannen aan het maken voor de toekomst van je bedrijf of wil je gewoon weten hoe het werkt bij de gemeente?

Bel of mail gerust met Ingrid Leferink. Uiteraard worden alle vragen vertrouwelijk behandeld.
Tel: 06-14475403
Mail: i.leferink@noaberkracht.nl 

Het ondernemersserviceteam met bedrijfsconsulent Ingrid Leferink (bovenste rij, derde van rechts)

OST
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-