Coronavirus

Dinkelland accentgemeente Nationale Boomfeestdag 2021

Publicatiedatum: 
10 nov 2021

Vandaag is het Nationale Boomfeestdag. Naast de Nationale Viering is er ook een Provinciale Viering Boomfeestdag. Deze viering wordt in elke provincie gecoördineerd door de Provinciale Commissie Boomfeestdag. Elk jaar wijst de Provinciale Commissie per provincie een Accentgemeente aan, dit jaar is dat de gemeente Dinkelland. Duizenden groene handjes in Nederland hebben vandaag geholpen met het planten van bomen.

“Een boom planten is een herinnering van je leven. Het doet mij denken aan vroeger, in 1978 toen ik 12 jaar was heb ik ook een boom geplant. De boom staat er nog steeds en ik kan hem er nog steeds uitpikken. Mede hierom ben ik er enorm trots op dat we dit jaar een accentgemeente zijn van Nationale Boomfeestdag”, vertelt wethouder Ben Blokhuis.

Beweegpark en voedselbos
De Nationale Boomfeestdag werd gevierd in het nieuwe beweegpark “Dinkelloo” bij het Kulturhus in Denekamp. Vandaag was de officiële opening van het nieuwe park. Het is een zo duurzaam mogelijke ontmoetingsplek voor jong en oud in een parkachtige setting met rijke geuren en kleuren. Daarnaast zullen er voedselelementen geplant worden waar iedereen van kan genieten en proeven. Het beweegpark richt zich op ontmoeten, actief genieten en bewegen voor jong en oud in en bij een voedselbos. Gezondheid van lijf en leden en voedsel uit de natuur gaan hier goed samen. Het thema van de Nationale Boomfeestdag “Bomen maken gezond” sluit geheel aan bij het beweegpark en voedselbos. “Een mooie ontwikkeling in de gemeente Dinkelland”, vertelt wethouder Ben Blokhuis.

Het programma
De leerlingen van de Alexanderschool en de Potskamp hebben vandaag een druk programma achter de rug. De dag begon met een presentatie door Wim Weijering (natuurcoach) over natuur en bomen in het Kulturhus in Denekamp. Vervolgens kwamen wethouder Ben Blokhuis van de gemeente Dinkelland en directeur Matthijs Nijboer van Natuur en Milieu Overijssel langs om gezamenlijk samen met de leerlingen een boom te planten.

De leerlingen werden daarna in twee groepen opgedeeld. De ene groep mocht verschillende bomen en struiken planten in het nieuwe beweegpark, onder toeziend oog van de natuurcoaches en uitvoerder van de gemeente Dinkelland. De andere groep mocht een speurtocht volgen bij Natura Docet en vice versa.

De dag werd georganiseerd door verschillende partijen namelijk; gemeente Dinkelland, Natura Docet, Natuur- en vogelwerkgroep de Grutto, Stichting Behoud Twents Landschap, Natuur en Milieu Overijssel, Nationale Boomfeestdag, provincie Overijssel (vanuit Iedereen een boom) en Kulturhus Denekamp. “Door onze krachten samen te bundelen hebben we een innoverende en leerzame dag georganiseerd. We hopen hiermee de leerlingen bewust te maken dat natuur erg belangrijk is, ook met oogpunt op de toekomst”, vertelt wethouder Ben Blokhuis.

Iedereen een boom
In november 2018 nam Provinciale Staten van Overijssel een bijzondere motie aan: plant één boom per inwoner, oftewel 1,1 extra miljoen bomen in Overijssel. Met het project ‘Iedereen een boom’ geeft de provincie Overijssel samen met Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel invulling aan deze motie. Met dit project stimuleert de provincie inwoners om nieuwe bomen te planten. Met oog voor het landschap, inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en de provincie gelijk zo mooi mogelijk in te richten. De Nationale Boomfeestdag draagt hier aan bij. Meer informatie over Iedereen een boom vindt u op www.iedereeneenboom.nl.

Heeft u zelf ook een boom geplant? Meld hem dan aan op www.iedereeneenboom.nl. Uw geplante bomen tellen namelijk ook mee voor de 1,1 miljoen nieuwe bomen die we in Overijssel planten!