Coronavirus

Dinkelland en Nordhorn willen samenwerking intensiveren

Publicatiedatum: 
18 jan 2019
In het bijzijn van alle raadsleden hebben burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland en burgemeester Thomas Berling van de gemeente Nordhorn op donderdag 17 januari 2019 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het verder intensiveren van de onderlinge, grensoverschrijdende samenwerking. Daarnaast stemden de raden unaniem in met het bijbehorende actieplan. Dit gebeurde tijdens de gemeenschappelijke raadsvergadering in het gemeentehuis in Denekamp.

In het grensgebied liggen op tal van terreinen kansen voor samenwerking, die een grote meerwaarde hebben voor beide regio’s en bijdragen aan de verdere vermindering van het belemmerende effect van de landsgrens. “We hebben niet alleen buren aan de Nederlandse zijde van de grens, maar ook buren aan de Duitse zijde van de grens. Het is dus belangrijk dat we over de landsgrens heenkijken en de mogelijkheden op gebied van  economie, arbeidsmarkt, cultuur, onderwijs, zorg, mobiliteit en infrastructuur samen zo goed mogelijk benutten”, aldus burgemeester John Joosten.

Ook beide gemeenteraden zijn van mening dat de gemeenten door onderlinge afstemming en samenwerking zichzelf en elkaar verder kunnen versterken. Daarbij pleitten ze voor structurele overlegvormen en daadkrachtige werkgroepen. Ook voegden ze een aantal concrete onderwerpen toe aan het actieplan, zoals het verbeteren van de busverbinding tussen Denekamp en Nordhorn als onderdeel van de route naar Enschede, het opzetten van uitwisselingsprogramma’s met scholen en het opstellen van een gezamenlijke lobbyagenda richting hogere overheden. Verder vroegen de raadsleden nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van de omgeving bij het ontplooien van activiteiten en projecten, zoals bij het uitwerken van de ideeën rondom het Almelo-Nordhorn kanaal.

Ondertekening door beide burgemeesters
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-