Coronavirus

Dinkelland goed op weg naar Afvalloos Twente in 2030

Publicatiedatum: 
24 jun 2020

Inwoners van Dinkelland mogen tevreden zijn over de manier waarop zij in 2019 hun afval hebben gescheiden. Ook de hoeveelheid ingezameld afval is gedaald, zo blijkt uit de cijfers van afvalinzamelaar ROVA. “Een mooi resultaat”, laat wethouder Ben Blokhuis weten. “Hiermee komen we weer een stapje dichterbij de ambitie vanuit Afvalloos Twente.”

De Twentse gemeenten hebben samen het project ‘Afvalloos Twente’ opgepakt. De ambitie is om in 2030 de hoeveelheid restafval terug te brengen tot maximaal 50 kilo per persoon per jaar. De hoeveelheid kilo restafval per Dinkellandse inwoner is het afgelopen jaar met 1 kilo voorzichtig gedaald naar 57 kilo. Ook de inzameling van pmd (plastic, metalen en drankkartons) laat een dalende lijn zien van 44 kg per inwoner in 2018 naar 39 kg in 2019. Evenals de hoeveelheid ingezameld gft, dat is afgenomen van 195 kg naar 193 kg per inwoner.

Het scheidingspercentage van afval in Dinkelland is 84%, waarmee wordt voldaan aan de landelijke norm van 75%. “Ik hoop dat onze inwoners zich willen (blijven) inzetten voor het goed scheiden van afval”, benadrukt Blokhuis. “Een prettige en duurzame leefomgeving creëren wij namelijk niet alleen voor onszelf, maar ook juist voor de volgende generaties. Laten we er daarom samen de schouders onder zetten en ervoor zorgen dat we goed (blijven) omgaan met het milieu.”

Om inwoners te (blijven) stimuleren om hun afval goed te scheiden, haakte de gemeente dit jaar aan bij het programma ‘Terugwinnaars’ van ROVA. Aanleiding hiervoor was de toenemende vervuiling van het ingezamelde pmd, gft, textiel en oud papier. Door deze vervuiling, is afval niet geschikt voor hergebruik en wordt het alsnog verbrand. Daarnaast hanteren afvalverwerkers steeds strengere eisen, waardoor een vracht eerder wordt afgekeurd en verbrand.

“Terugwinnaars laat zien wat met de goed gescheiden grondstoffen gedaan kan worden, en dat het daarom zo belangrijk is dat er geen vervuiling tussen zit. Oud glas wordt weer nieuw glas en groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan omgezet worden tot nieuwe duurzame producten, zoals groen gas en compost”, legt de wethouder uit. “Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd) worden gebruikt voor het maken van nieuwe verpakkingen en bijvoorbeeld bankjes en bloembakken.” Meer informatie over Terugwinnaars vindt u op www.terugwinaars.nl.

Terugwinnaars Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-