Coronavirus

Dinkelland tekent intentieovereenkomst met Openluchtmuseum Ootmarsum

Publicatiedatum: 
15 feb 2019

Op vrijdag 15 februari hebben burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland en voorzitter Hennie Olde Loohuis en bestuurslid Hans Oude Breuil van de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum gezamenlijk een intentieovereenkomst getekend voor het privatiseren van het openluchtmuseum. Daarmee willen beide partijen het geschil over de financiële bijdrage van de gemeente aan het openluchtmuseum definitief oplossen. 

Bij het privatiseren van het openluchtmuseum draagt de gemeente Dinkelland het eigendom en de verantwoordelijkheden over aan de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum. Hierdoor komen bestaande overeenkomsten tussen beide partijen te vervallen en ontstaat ruimte om te werken aan nieuwe afspraken. Om het proces in goede banen te leiden is in de intentieovereenkomst afgesproken dat het proces wordt begeleid door een onafhankelijke derde.  

Hoger beroep

Met deze stap is het hoger beroep van de gemeente Dinkelland tegen een eerder vonnis en de procedure tot zekerheidstelling naar verwachting van de baan. De gemeenteraad moet dat nog bekrachtigen. De afgelopen jaren steggelden de gemeente Dinkelland en de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum met elkaar over de jaarlijkse, financiële bijdrage als gevolg van gederfde horeca-inkomsten en de kosten voor het verleggen van de ingang van het museum. Dat leidde tot een gerechtelijke procedure waarin beide partijen lijnrecht tegenover elkaar stonden.

Motie

Met het ondertekenen van de intentieverklaring heeft het college van B&W ook gehoor gegeven aan de motie van de gemeenteraad. Zij hadden op dinsdag 29 januari een motie aangenomen om het geschil tussen de gemeente en de stichting Openluchtmuseum Ootmarsum in goed overleg en buiten de rechtszaal verder op te lossen.

20190215 Intentieovereenkomst gemeente Dinkelland en OLM - foto 1
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-