Coronavirus

Dinkelland, Tubbergen en Vechtstromen gaan intensiever samenwerken

Publicatiedatum: 
14 feb 2018
Waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland en Tubbergen onderzoeken de komende maanden diverse samenwerkingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud en maaiwerkzaamheden. Aanleiding voor het onderzoek is de overgang van onderhoud aan kleine sloten van Vechtstromen naar de gemeenten door een beleidswijziging op het gebied van onderhoud door het waterschap.

Aanleiding: in gesprek over onderhoud
In 2014 zijn de waterschappen Regge en Dinkel en Velt en Vecht gefuseerd tot waterschap Vechtstromen. Beide waterschappen hadden een verschillend onderhoudsbeleid. Vanaf februari 2018 gelden dezelfde regels voor onderhoudsplicht in het hele beheergebied van waterschap Vechtstromen (23 gemeenten).

Het beheergebied van waterschap Vechtstromen telt 25.000 km aan sloten, beken, vaarten en rivieren (waterlopen). Daarvan staan er nu 5.000 km op de legger, de kaart met waterlopen waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. De meeste waterlopen zijn dus van anderen, bijvoorbeeld van gemeenten, en op het onderhoud daarvan ziet het waterschap niet actief toe. Het nieuwe beleid betekent dat voor 460 km (van de 5.000 km) van de legger gaan, waardoor de onderhoudsplicht wijzigt. Van 380 km verschuift het onderhoud van het waterschap naar de grondeigenaar. En van 80 kilometer haalt het waterschap het onderhoud naar zich toe, omdat het waterlopen betreft die belangrijk zijn voor het goed functioneren van het watersysteem en de afvoer van water.

Pilot in Dinkelland en Tubbergen
Het harmoniseren van het onderhoudsbeleid van Vechtstromen raakt ook de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Door het nieuwe beleid van het waterschap gaat gemeente Tubbergen zestien kilometer onderhoud aan kleine sloten extra uitvoeren en de gemeente Dinkelland vier kilometer. “Wij houden ons aan hun beleid voor de noodzaak tot harmonisering van het onderhoudsbeleid van Vechtstromen, maar hadden wel vraagtekens bij de uitvoering. De overdracht kost allemaal extra tijd, omdat bijvoorbeeld maaibestekken moeten worden aangepast en we naar de aanbestedingen moeten kijken”, vertelt wethouder Volmerink van de gemeente Tubbergen. “Ook kijkt het waterschap of het onderhoud aan kleine sloten goedkoper kan. Daarom hebben we met dagelijks bestuurslid Ria Broeze van Vechtstromen afgesproken dat Vechtstromen het maaien aan de overgedragen kleine sloten blijft uitvoeren en dat Tubbergen en Dinkelland hiervoor een factuur van het waterschap ontvangt”, voegt wethouder Steggink van de gemeente Dinkelland eraan toe. “Daarnaast liggen er nog veel meer samenwerkingskansen”, aldus Ria Broeze. “We blijven overheden met eigen verantwoordelijkheden, maar waarom zouden we niet veel meer uitvoerende zaken samen oppakken? Denk bijvoorbeeld aan het schoonmaken van informatieborden van Vechtstromen in de gemeenten. Dit besteden wij nu uit, maar kunnen wellicht ook door mensen met een arbeidsbeperking worden uitgevoerd”. De komende maanden worden de mogelijkheden verder uitgewerkt.


Pilot Dinkelland en Tubbergen voor Vechtstromen basis voor mogelijke samenwerking met andere gemeenten
“Na de gemeenteraadsverkiezingen wil ik ook met onze andere 21 gemeenten om tafel om te onderzoeken welke uitvoerende samenwerkingsmaatregelen voor bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden er mogelijk zijn”, aldus Broeze. “Deze pilot in Tubbergen en Dinkelland dient voor mij als basis voor de gesprekken. Als we verder durven te kijken dan onze kerntaken, dan denk ik dat we hierdoor belastinggeld besparen en voordeliger kunnen werken”.

Volmerink Broeze en Steggink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-