Coronavirus

Do’s en Dont’s over carbidschieten

Publicatiedatum: 
19 dec 2018

Het is bijna zover dat we het jaar 2018 achter ons kunnen laten. Velen gaan dan knallend het nieuwe jaar in: met vuurwerk en carbid. Mooie tradities die we graag in ere willen houden en dan moet het natuurlijk wel veilig gebeuren en met respect voor de omgeving.  Meer over veilig vuurwerk afsteken? Klik hier.

Carbidschieten is alleen toegestaan tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur.
Uiteraard dien je je daarbij aan een aantal regels te houden. Het belangrijkste: hou het veilig en leuk voor iedereen.  Zorg ervoor dat je geen gevaar, schade of overlast veroorzaakt aan mens, dier en omgeving. 

- Binnen de bebouwde kom: alleen bussen met maximaal 1 liter inhoud
- Buiten de bebouwde kom: alleen bussen met maximaal 30 liter inhoud en niet meer dan 6 in een straal van 100 meter.
De regels voor het carbidschieten zijn opgenomen in de Algemene Plaatselijk Verordening (hoofdstuk 2, afdeling 13).

Richtlijnen voor veilig carbidschieten
- De schietplaats ligt ten minste op:
   - 50 meter van openbare paden en/of wegen
   - 75 meter van woningen
   - 150 meter van zorginstellingen
   - 150 meter van boerderijen, stallen en/of dierenverblijven
- Het schietveld is minimaal van 75 meter lang, zonder openbare paden en wegen.
- Het schietveld is afgezet en er kunnen geen toeschouwers op het schietveld komen
- Schietrichting: van gebouwen af
- Zorg voor goede verlichting op het schietterrein
- Er is minimaal één volwassen toezichthouder op het schietterrein
- De toezichthouder is herkenbaar door het dragen van een oranjekleurig hesje
- De toezichthouder is nuchter (heeft geen alcohol of drugs gebruikt)

Overlast?

Overlast van vuurwerk of carbidschieten kan worden gemeld bij de politie via 0900-8844.