Coronavirus

Een leven lang leren in mijn organisatie – Hoe dan?

Publicatiedatum: 
4 jun 2019

Veel bedrijven vinden het belangrijk dat kennis en vaardigheden van hun werknemers blijvend worden bijgehouden. Leren en innoveren wordt steeds meer een samenwerking tussen de organisatie, bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs. Hoewel veel techniekbedrijven dit onderschrijven, blijkt het in de praktijk toch nog lastig om het ‘leven lang leren’ concreet van de grond te krijgen. Als u zich hierin herkent, leest u dan even verder. Ik wil ik u namelijk wijzen op de mogelijke deelname aan een project rondom het creëren van een leercultuur binnen uw organisatie:

TechYourFuture
TechYourFuture is een netwerkorganisatie, waarin de Universiteit Twente, en de Hogescholen Saxion en Windeheim Hogeschool samenwerken. De organisatie richt zich op het professionaliseren van het onderwijs op het gebied van wetenschap en technologie, de verbetering van de transitie onderwijs-arbeidsmarkt het aantrekken en behouden van technici voor de technische arbeidsmarkt. TechYourFuture voert toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en legt de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel: opleiden van meer en betere technici. Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van Dr. Menno Vos (Windesheim) en Dr. Stephan Corporaal (Saxion).

Korte beschrijving van het onderzoeksproject
De arbeidsmarkt voor medewerkers in de techniek is volop in beweging. Door het hoge tempo van technologisering en digitalisering worden er in toenemende mate andere eisen gesteld aan medewerkers. Het belang van blijvend bijhouden van kennis en vaardigheden is daarom belangrijker dan ooit. Medewerkers zullen steeds slimmer gebruik moeten maken van nieuwe technologieën en zichzelf continu door ontwikkelen.

Techniekbedrijven staan voor de uitdaging om medewerkers hierin proactief te stimuleren en een cultuur te creëren waarin leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel is van werkzaamheden die worden uitgevoerd. Het gaat om het creëren van een werkomgeving waarbij leren en innoveren integraal onderdeel vormen van het werk en waarbij de diversiteit aan menselijk kapitaal optimaal wordt benut.
Bovendien worden leren en innoveren steeds minder een traject voor alleen een individuele medewerker, maar meer een creatief samenwerkingsproces tussen mensen binnen de organisatie, tussen bedrijven onderling en tussen werkveld en onderwijs. Hoewel we merken dat techniekbedrijven deze noodzaak onderschrijven, geven bedrijven ook aan dat het ze nog onvoldoende lukt om het ‘leven lang leren’ concreet van de grond te krijgen. In dit project werken techniekbedrijven en -onderwijs samen aan de voorwaarden die een proactieve leercultuur mogelijk maken.

Wat vragen we concreet?
De eerste stap in het stimuleren en vormgeven van een proactieve leercultuur, is in kaart brengen wat er op dit moment als in het bedrijf. Daarom wordt in dit project allereerst een scan ontwikkeld voor de leercultuur. Om de leercultuur van uw bedrijf in beeld te brengen, vragen we het volgende:

  1. Een interview (± 1u) met de DGA/directie en vier medewerkers
  2. Het uitzetten van de nieuwe leercultuur-scan voor MKB’s onder medewerkers


Als resultaat geven we inzicht en advies over hoe de leercultuur op dit moment in het bedrijf vormgegeven wordt. Waar de sterke punten liggen, of waar juist hiaten of verbetering wenselijk is. Op basis hiervan kunnen we ook met elkaar bespreken welke interventies hiervoor wenselijk zijn.

In deze hand-out staan ook de twee opvolgende stappen opgenomen: het ontwikkelen van ontwikkeltrajecten en het vormen van learning communities. Daarnaast is ook de tijdsinvestering opgenomen per onderdeel.

Meer informatie of deelnemen?
Wilt u meer informatie over dit project of wilt u deelnemen? Neem dan contact op met de heer Jos Brunninkhuis via 06 51492797 of J.h.a.brunninkhuis@saxion.nl