Coronavirus

Eindoordeel informateur Kerckhaert: coalitie CDA-VVD in gemeente Dinkelland

Publicatiedatum: 
10 apr 2018
Informateur Frank Kerckhaert heeft de afgelopen weken afzonderlijke gesprekken gevoerd met fractie-vertegenwoordigers van alle zes fracties in de gemeente. Alle denkbare mogelijkheden van coalitievorming zijn onderzocht. Vanavond sprak hij zijn eindoordeel uit: laat CDA en VVD samen verder gaan.

Alle mogelijkheden voor de collegevorming heeft Kerckhaert afgewogen aan de hand van drie criteria. "Voldoende steun in de raad, een grote mate van onderling vertrouwen en de inzet en oog voor een goede en open samenwerking met de hele raad waren mijn kompas. Het bracht mij tot een eenduidige conclusie: CDA en VVD kunnen het beste een college vormen, waarbij de drie wethouderszetels worden verdeeld tussen CDA (2) en VVD (1).”

De komende dagen beraden alle fracties zich op het advies van de informateur. Het CDA neemt als grootste partij het voortouw om een college samen te stellen en een collegeprogramma op te stellen voor de bestuursperiode 2018-2022. Kerckhaert legt uit: “Hierbij is de gezamenlijke strategische agenda van de gemeenteraad met de negen thema’s in ieder geval uitgangspunt. Deze dient verder ingevuld en desgewenst nog aangevuld te worden. De andere raadsfracties moeten in ieder geval de gelegenheid krijgen om inhoudelijk bijdragen te leveren en suggesties te doen. Afgesproken is ook dat de formerende partijen de andere raadsfracties op de hoogte houden over de voortgang van de formatie.” Het ziet ernaar uit dat de samenstelling van het nieuwe college na de meivakantie bekend is.

Ilse Duursema (CDA) heeft na afloop van het eindoordeel van informateur Kerckhaert toegezegd dat de andere raadsfracties de gelegenheid krijgen om inhoudelijk bijdragen te leveren en suggesties te doen.

gemeentehuis Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-