Coronavirus

Els Lurvink-Nijkamp

Mevrouw E.T.M. Lurvink-Nijkamp

In het jaar 1993 zijn wij met onze drie kinderen , twee zoons en een dochter,  vanuit Enschede komen wonen in het buurtschap Haarle in de gemeente Tubbergen. Na alle drukte van verhuizing en verbouwing aan het nieuwe huis zocht ik toch weer zinvolle bezigheden.  In Enschede was ik reeds vijfentwintig jaren in het basisonderwijs, de laatste tien jaren als directrice werkzaam geweest. Het combineren van deze baan met de zakelijke bezigheden van mijn man, opgroeiende kinderen en de huishoudelijke taken waren, zo ver van Enschede, nu niet meer mogelijk. Zo kwam het dat ik ben gaan solliciteren naar de functie van Babs in de gemeente Tubbergen. Tot mijn vreugde werd ik hier, op 15-1-1995, tot Babs benoemd.

Ik ben Els Lurvink , gehuwd , onze kinderen zijn ook al weer enige jaren getrouwd  en ieder ouder van een zoon en een dochter. Het BABS mogen zijn heeft mij de afgelopen jaren vele mooie, ontroerende  uren gegeven. Deze taak vervul ik telkens weer met enthousiasme,  inzet en medeleven om aan de persoonlijke wensen van het bruidspaar bij hun huwelijkssluiting zo veel mogelijk tegemoet te komen. Het meedenken , suggesties geven,  ideëen aandragen vind ik hierbij een zeer belangrijke opdracht . Als het bruidspaar het op prijs stelt schrijf ik voor hen altijd een hele persoonlijke felicitatie column. Die gelukwens lees ik voor, daarna overhandig ik deze  in een boekwerkje  aan het bruidspaar. Dit beschouw ik zelf als een cadeautje voor het bruidspaar en ook als een eer dat ik hun wettelijk huwelijk heb mogen voltrekken.

 Els Lurvink