Coronavirus

Enquête Direct Duidelijk

Het onderzoek is gesloten. Momenteel werken we aan de uitkomst van de enquête. 

Direct Duidelijk is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is bedoeld om de communicatie door de overheid nog duidelijker te maken. De gemeenten Tubbergen en Dinkelland en de ambtelijke organisatie Noaberkracht hebben de Direct Duidelijk Deal ondertekend en doen mee aan het initiatief.

Wij gaan ons best doen om op een ‘direct duidelijke’ manier te communiceren. We proberen ambtelijk taalgebruik te vermijden en onze brieven en andere teksten zo op te stellen dat ze voor iedereen duidelijk te lezen zijn. We doen daarop al flink ons best, maar het kan altijd nog beter.

Iets veranderen kan alleen als je weet wat je op dit moment niet goed doet. We vinden het daarom belangrijk om eerst te weten wat u eigenlijk van onze manier van schrijven en communiceren vindt. Wij vragen u daarom mee te werken aan een onderzoek. Wilt u hiervoor een korte vragenlijst invullen? Dit vraagt maar een paar minuten van uw tijd.

Klik hier om het onderzoek te starten

Klik hier om uw niet direct duidelijke brief te uploaden.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!