Erik Grobben benoemd als gemeentesecretaris Dinkelland

Publicatiedatum: 
5 sep 2017

Het college van Dinkelland heeft besloten Erik Grobben (57) met ingang van 1 september 2017 te benoemen tot gemeentesecretaris van Dinkelland. Erik woont in Oldenzaal en was tot op heden Directeur Dienstverlening bij Noaberkracht. De afgelopen drie jaar heeft hij de functie van gemeentesecretaris waargenomen voor Alex Damer, die om gezondheidsredenen per 1 juni jl. eervol ontslag heeft gekregen

Het college hecht grote waarde aan de continuïteit van het bestuur en startte in juni een interne procedure voor de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. De ondernemingsraad is bij het volledige proces, vanaf het opstellen van het functieprofiel, nauw betrokken geweest. Na een positief advies van de ondernemingsraad heeft het college vandaag de voorgenomen benoeming definitief gemaakt. Erik heeft als waarnemend gemeentesecretaris veel kennis en ervaring in deze functie opgedaan.

De functie van gemeentesecretaris is onlosmakelijk verbonden met die van algemeen directeur van Noaberkracht  Dinkelland Tubbergen. De rolverdeling binnen de directie blijft vooralsnog ongewijzigd.

Erik Grobben
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-