Coronavirus

Even terug en weer vooruit!

Publicatiedatum: 
13 jan 2020

In de laatste week van december was het ook voor mij tijd om het even wat rustiger aan te doen. De laatste punten van mijn lijstje waren afgewerkt en daarna was het tijd om te genieten van mijn gezin en onze familie. Automatisch komt daar voor mij een moment van terugkijken op het afgelopen jaar bij.  Terugkijkend op het jaar 2019 denk ik aan de vele mooie persoonlijke gesprekken met u, inwoner van Dinkelland, en de gezelligheid in de gemeente waarbij het gehele jaar door wel iets gevierd of georganiseerd werd. Ook denk ik aan de initiatieven die genomen werden in diverse kernen voor behoud of verbetering van de leefbaarheid, de leuke bezoeken aan 100-jarigen en 60-jarige huwelijken, en nog veel meer. Erg mooie dingen waar ik met een glimlach op terugkijk. Uiteraard zijn er helaas ook bij ons in de gemeente inwoners die het niet makkelijk hebben gehad het afgelopen jaar. Waar persoonlijk leed de boventoon voerde en waar we voor hen hopen op een beter 2020.

Als ik dieper in mijn gedachten verzonken raak, valt mij ook wat op aan het afgelopen jaar. Tolerantie. Hoe wij, als inwoners van Nederland maar ook van de gemeente Dinkelland, vinden dat wij met elkaar om moeten gaan. Afgelopen jaar werd me duidelijk dat we in de sfeer van vrijheid en blijheid, minder rekening houden met anderen dan voorheen. Dat gaat dan over tuinfeesten met muziek waarbij de bassen tot diep in de nacht doordreunen, ongeremd gedrag na veel drankgebruik en het afsteken van vuurwerk. Hierover heb ik het afgelopen jaar ook meerdere gesprekken gevoerd met inwoners die zich bij mij hadden gemeld met irritaties over dit soort gedrag.

Tussen de gezelligheid met de familie door vliegt de tijd en is het voor ik het weet oudejaarsdag. Voorheen wist je dat op de dag dat er vuurwerk af werd gestoken, het oudejaarsdag was. Tegenwoordig begint het vuurwerk twee weken ervoor tot een week na oud en nieuw. Ben ik de enige die zich daar op zijn zachtst gezegd over verwondert? Eén dag of avond per jaar de overlast van vuurwerk ervaren, daar kunnen de meesten onder ons mee omgaan; ook al heb je kleine kinderen, honden, katten of paarden en ook al wilde je eigenlijk vroeg slapen. Dat was behapbaar. Daarvoor bestond er dus tolerantie. Maar die tolerantie verdwijnt. Het helpt niet mee dat tegenwoordig vanaf 20 december tot 6 januari vuurwerk afgestoken wordt. Zelfs om half 4 ‘s nachts. Of gedurende het jaar bij verjaardagsfeestjes. Daar kun je je kleine kinderen, huisdieren en paarden niet meer tegen beschermen; de stress blijft aanhouden; daar kun je niet doorheen slapen. Ik vraag me dan af, zijn onze normen en waarden nou ineens verdwenen op zo’n moment? Is dit hoe we vinden dat we met elkaar moeten omgaan? Hoe we dit kunnen oplossen, daar heb ik niet direct een antwoord op. Dat het vervelend is en door u als inwoner als vervelend wordt ervaren, daar hebben we genoeg signalen voor. Een verbod voelt voor mij als een logisch gevolg op het gedrag dat wordt vertoond. Ik ben benieuwd wat het komende jaar ons gaat brengen en wat het landelijke gesprek over dit thema gaat doen. Hoe staan we er volgend jaar rond deze tijd voor?

Inmiddels liggen de feestdagen achter ons en starten we in het gemeentehuis ook weer alles op en kijken we naar het jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin we weer vol enthousiasme bezig gaan met de initiatieven die onder de vlag van Mijn Dinkelland 2030 bij ons komen. Een jaar dat we goed gestart zijn met het openen van Dorper Esch. Een jaar waarin we bezig gaan met het zoeken naar de balans tussen natuur en landbouw. Een jaar waarin de energietransitie een belangrijke plek krijgt met een thema als duurzame energie en de opgave om tot een plan te komen hoe de kernen in de toekomst van het gas af moeten. Een jaar waarin we aan de slag gaan met de biodiversiteit en nog veel meer. Kortom, een jaar waarin genoeg uitdagingen liggen waarmee we vol goede energie aan de slag gaan.

We gaan er weer een mooi jaar van maken en ik wens u alle goeds voor 2020!

Warme groet,

John Joosten

Burgemeester Dinkelland

Burgemeester John Joosten foto
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-