Facelift voor zwembad De Kuiperberg

Publicatiedatum: 
26 sep 2019

Als het aan het college van Dinkelland en de Stichting Vrienden van zwembad De Kuiperberg ligt, krijgt het zwembad een facelift: frisse kleedruimtes en sanitair, nieuwe bestrating, een moderne, brede glijbaan en een aantal speeltoestellen. Wethouder Benno Brand: “Het college van Dinkelland zal de raad voorstellen om te investeren in het zwembad, zodat het weer een frisse en moderne aanblik heeft. Dat is wat ons betreft het begin van een nieuwe toekomst met een nieuwe exploitant.” Eind oktober neemt de gemeenteraad hier een besluit over.

Het college van Dinkelland wil zwembad De Kuiperberg graag langdurig openhouden. Die doelstelling is ook opgenomen in het coalitieakkoord. Naast de opknapbeurt wordt gekeken naar een nieuwe vorm van beheer en exploitatie voor de accommodatie. “Wij willen het zwembad graag behouden en zijn bereid daarin te investeren. Wij nodigen inwoners en bedrijven van Ootmarsum uit te laten zien dat zij het behoud van het zwembad ook belangrijk vinden en geven hen graag de kans te komen met een plan voor beheer en exploitatie van het zwembad. We bieden de nieuwe exploitant met deze facelift de gelegenheid om het zwembad door te ontwikkelen”, aldus wethouder Brand.

Het facelift-scenario is in goede samenwerking met de Stichting Vrienden van zwembad De Kuiperberg tot stand gekomen. De stichting had in eerste instantie drie andere scenario’s aangedragen, een Geopark, een activiteitenzwembad en een Kuiperbeach. Volgens het college zijn de drie scenario’s erg ambitieus, maar zouden elementen hieruit in de toekomst geleidelijk tot stand kunnen komen. Vincent Maaswinkel, voorzitter van de stichting: “Geen van deze scenario’s zijn op dit moment financieel en qua exploitatie en beheer haalbaar, daarom hebben we samen gezocht naar een alternatief scenario. Onderzocht is wat nodig is om het zwembad langjarig open te houden en aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Hieruit is het voorstel ontstaan om het zwembad te faceliften, waarbij geïnvesteerd wordt in groot onderhoud, een make-over van de gebouwen en het terrein en de aanschaf van diverse speelvoorzieningen. De bestaande glijbaan wordt vervangen door een moderne, brede variant. Dat wordt echt een blikvanger! Wij roepen heel Ootmarsum op om nu in de benen te komen en het zwembad daadwerkelijk te omarmen.”

kuiperberg_zwembad_2.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-