Gefaseerde afsluiting N349 Mariaparochie-Ootmarsum van 10 september tot en met 30 november

Publicatiedatum: 
27 aug 2018

4 september inloopbijeenkomst in Fleringen

De provincie Overijssel organiseert op dinsdag 4 september een inloopavond over de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en fietspaden van de provinciale weg N349 Mariaparochie-Fleringen en nabij Ootmarsum. Belangstellenden kunnen tussen 18.00 en 20.00 uur de inloopavond bezoeken in Café Restaurant De Molen, Ootmarsumseweg 203 in Fleringen. Medewerkers van de provincie Overijssel en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden, planning en omleidingen en om vragen te beantwoorden.

Afsluiting en fasering

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd van maandag 10 september tot en met vrijdag 30 november 2018. De fasering ziet er als volgt uit:

  • Fase 1 betreft het deel tussen Mariaparochie en Albergen en wordt uitgevoerd van 10 september tot en met 26 oktober 2018.
  • Fase 2 betreft het deel tussen Albergen en Fleringen en wordt uitgevoerd van 29 oktober tot en met 30 november 2018.
  • Fase 3 betreft werkzaamheden bij de bocht in de weg voor Ootmarsum (hectometerpaal 15.68) en wordt gelijktijdig met fase 2 uitgevoerd in de periode van 29 oktober tot en met 30 november 2018.

Tijdens de werkzaamheden worden de hoofdrijbaan en de fietspaden afgesloten voor het verkeer. De exacte datum van uitvoering is afhankelijk van de weersomstandigheden. Kijk voor informatie ook op www.bereikbaar.overijssel.nl

Omleiding en bereikbaarheid

Het (brom)fietsverkeer op het fietspad van de N349 wordt ter hoogte van de wegwerkzaamheden omgeleid via het fietspad aan de overzijde van de hoofdrijbaan. Het verkeer op de hoofdrijbaan van de N349 wordt omgeleid. De omleidingen worden met borden aangegeven en er worden verkeersregelaars ingezet. Aanwonenden blijven zoveel mogelijk bereikbaar. De aannemer maakt hierover afspraken met de betreffende bewoners.

Werkzaamheden

De provincie werkt op vele plaatsen aan de verbetering van de wegen en fietspaden in Overijssel en voert onderhoudswerkzaamheden uit. Eén van deze wegen is de hoofdrijbaan (en fietspaden) van de provinciale weg N349, gedeelten Mariaparochie–Albergen, Albergen-Fleringen en nabij Ootmarsum.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • het maaien en opruimen van bermen;
  • het vervangen van asfaltlagen;
  • het vervangen van bestrating en bermverharding;
  • het aanbrengen van belijning en markeringen.

Wegwerkzaamheden
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-