Coronavirus

Gemeente Dinkelland aan de slag met het Preventieakkoord

Publicatiedatum: 
11 jun 2021

In Dinkelland vinden we het belangrijk dat iedereen de kans heeft om gezond te leven. Om gezonde keuzes te maken waardoor we minder snel ziek worden, minder zorg nodig hebben en een goed voorbeeld geven aan onze kinderen. Om dat te bereiken heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken. Ook de gemeente Dinkelland heeft zich hierbij aangesloten.

Op 7 juni heeft wethouder Ilse Duursma namens de gemeente Dinkelland haar handtekening gezet onder het Preventieakkoord. In het Nationaal Preventieakkoord staan afspraken van meer dan 70 organisaties en maatregelen die de Rijksoverheid neemt. De gemeente Dinkelland heeft een lokaal preventieakkoord opgezet, dit is dé kans om als gemeente meer in te zetten op gezondheidspreventie. Het uitgangspunt hierbij is dat het lokale preventieakkoord door de samenleving gedragen wordt. Het bevat concrete maatregelen om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op achterliggende problematiek zoals schulden, armoede en eenzaamheid.

Naast de gemeente hebben onder andere organisaties uit de zorg, het bedrijfsleven en het onderwijs het Preventieakkoord ondertekend. Zij vertegenwoordigen een groot deel van de inwoners uit de gemeente Dinkelland, zodat de groep mensen die door de afspraken bereikt worden ook groot is. Met de ondertekening door alle partners is de basis gelegd voor een door de samenleving gedragen lokaal Preventieakkoord, waarvan de gemeente één van de partners is. Het is een mooi startpunt om verder te bouwen aan een positieve gezondheid in de gemeente Dinkelland. Eén van de vervolgstappen is nu het aanvragen van subsidie zodat er financiële ruimte is om uitvoering te geven aan de actiepunten. Daarnaast is het uitganspunt dat het preventieakkoord aansluit bij het al bestaande sport- en beweegakkoord.

Preventie op verschillende thema’s
“We vinden het belangrijk dat de inwoners van de gemeente Dinkelland lekker in hun vel zitten, zowel fysiek als mentaal”, aldus Ilse Duursma. “We weten dat om dit te bereiken preventie erg belangrijk is. Daarom gaan we  in het preventieakkoord aan de slag met verschillende thema’s, te weten: drugs, alcohol, roken en overgewicht.”

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. De afspraken in het Preventieakkoord hebben gevolgen voor iedereen in Nederland en dus ook in de gemeente Dinkelland. Aanpak van deze onderwerpen verbetert de gezondheid van veel mensen. Gezonde voeding is bijvoorbeeld een maatregel voor iedereen, niet alleen voor mensen met overgewicht. En als minder mensen roken, zijn er minder meerokers.

Wethouder Ilse Duursma is blij dat de uitvoering gaat beginnen: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten voor het akkoord. Ik ben ervan overtuigd dat we met de uitvoering van het preventieakkoord een boost kunnen geven aan positieve gezondheid in onze gemeente.”

Heeft u nog vragen, wilt u meer informatie of wilt u uw organisatie ook laten aansluiten bij het preventieakkoord? Dan kunt u contact opnemen met Frank Eekelder f.eekelder@noaberkracht.nl