Coronavirus

Gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, woningcorporatie Mijande Wonen en de Huurdersraad van Mijande Wonen ondertekenen prestatieafspraken 2019

Publicatiedatum: 
14 dec 2018

Gemeente Dinkelland, gemeente Twenterand, woningcorporatie Mijande Wonen en de huurdersorganisatie van Mijande Wonen werken intensief samen aan prettig, betaalbaar en duurzaam wonen op het Twentse platteland. Om dit te realiseren maken partijen voor een periode van vier jaar prestatieafspraken met elkaar die jaarlijks worden uitgewerkt in concrete activiteiten.

“Met dit totaalpakket van prestatieafspraken werken we nauw met elkaar samen met als doel dat mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning binnen acceptabele tijd aan een geschikte woning kunnen komen en dat wonen in de beide gemeenten prettig, duurzaam en betaalbaar is en blijft”, licht Peter Ruigrok, interim bestuurder Mijande Wonen, toe. “Dat noemen wij samen bouwen aan dorpskracht.”

“Wij vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente prettig kan wonen”, vindt Ben Blokhuis, wethouder gemeente Dinkelland. “We zijn daarom met de kernen in gesprek geweest en hebben de behoeftes opgehaald. We focussen ons niet alleen op koopwoningen, maar door de afspraken met Mijande zorgen we ervoor dat ook in de sociale huursector er voldoende mogelijkheden zijn.”

Wethouder Bart-Jan Harmsen van de gemeente Twenterand: “wij willen graag dat al onze inwoners goed kunnen wonen in Twenterand. Zorg, jongerenhuisvesting, duurzaamheid, wonen voor senioren zijn allemaal thema’s waar wij als college ook voor gaan. Mijande Wonen is daarin een stabiele partner, waarmee we heel goed samen kunnen werken om deze gezamenlijke ambities waar te maken.”

Rol huurdersorganisatie
Huurdersorganisaties zijn een volwaardige partij bij het maken van de bovengenoemde prestatieafspraken. Dick van der Linden, voorzitter van de Huurdersraad Mijande Wonen: “Wij vertegenwoordigen de huurders in Dinkelland en Twenterand onder meer over onderwerpen als duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Ons doel is de belangen van huurders zo te behartigen, dat zij zo prettig mogelijk kunnen wonen. Door mee te praten over de prestatieafspraken kunnen wij hieraan bijdragen.”

Op 14 december ondertekenden de partijen de afspraken voor 2019. In 2019 ligt de nadruk op:
- Herijken portefeuillestrategie. De woningcorporatie gaat opnieuw bekijken hoeveel woningen er nodig zijn op lange termijn, waar deze moeten staan en aan welke kwaliteit ze moeten voldoen. Mijande Wonen trekt hierin samen op met gemeenten en Huurdersraad met als doel te komen tot een gemeenschappelijk beeld van wat wenselijk en nodig is in de toekomst.
- Jongerenhuisvesting. In 2018 is onderzoek onder jongeren uitgevoerd naar hun woonwensen en wat zij van Mijande verwachten. De resultaten van dit onderzoek worden momenteel verwerkt en in 2019 gaat Mijande aan de slag met de resultaten.
- Doorstroming. In 2018 is gestart met een onderzoek naar doorstroming onder senioren over verhuiswensen en belemmeringen om te verhuizen. Samen met gemeenten en Huurdersraad gaat Mijande inzetten op vervolgacties.
- Duurzaamheid. Mijande en de gemeenten stemmen hun ambities en plannen op het gebied van verduurzaming met elkaar af. Daarnaast zetten zij in op de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak. De gemeente neemt hier het initiatief. Daarnaast stemmen partijen de eigen aanpak meer af zodat partijen waar mogelijk bij elkaar kunnen aansluiten.
- Rondom het thema wonen en zorg gaan gemeenten, Mijande en Huurdersraad van elkaar leren en bedenken hoe zij elkaar kunnen versterken.

Over Mijande Wonen
Mijande Wonen is een woningcorporatie in noordoost Twente. Wij verhuren, beheren en onderhouden ongeveer 5.000 woningen in de gemeenten Dinkelland en Twenterand. Mijande is er voor iedereen die in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Samen met huurders en partners zorgen we dat wonen op het Twentse platteland prettig en betaalbaar is en blijft. Dat onze woning een echt thuis is voor onze huurder. Ons motto is: samen bouwen aan dorpskracht!

14 dec. ondertekening Prestatieafspraken
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

V.l.n.r.: Dick van der Linden, voorzitter Huurdersraad Mijande Wonen, Peter Ruigrok, interim bestuurder Mijande Wonen, Ben Blokhuis wethouder gemeente Dinkelland, Bart-Jan
Harmsen wethouder gemeente Twenterand