Coronavirus

Gemeente Dinkelland sluit 2020 af met een positief saldo

Publicatiedatum: 
9 jun 2021

De gemeente Dinkelland sluit het jaar 2020 af met een positief saldo. Dat blijkt uit de jaarrekening die is opgemaakt en door het college en wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Het vorige jaar wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van €1,8 miljoen. Dit bestaat voor een groot deel uit opbrengsten van verkocht maatschappelijk vastgoed, algemene uitkeringen (waaronder corona compensatie), teruggekregen gelden van Noaberkracht en budgetten die niet zijn besteed en worden overgeheveld naar 2021.

De veruit belangrijkste gebeurtenis van het jaar 2020 was zonder twijfel de coronacrisis. “Het jaar 2020 heeft voor iedereen, en dus ook voor ons als gemeente, voor het overgrote deel in het teken gestaan van corona”, geeft wethouder Ben Blokhuis aan. “Veel geplande activiteiten en werkzaamheden konden niet doorgaan, werden uitgesteld of op een andere manier uitgevoerd. Daarentegen kwamen er ook flink wat taken bij die extra aandacht, capaciteit en geld hebben gevraagd. Het kabinet heeft vanaf het begin van de coronacrisis aangegeven dat er compensatie zou komen voor gemeenten, voor de extra kosten en het wegvallen van inkomsten. Omdat de crisis onvoorspelbaar was hebben we ook eigen algemene middelen geserveerd om de gevolgen van corona op te vangen.”

In totaliteit bedroeg de stelpost coronacompensatie €1.416.000. In 2020 is hiervan €550.000 gebruikt. Het resterende bedrage wordt overgeheveld naar 2021. “We verwachten dat veel van de gevolgen van corona in de loop van dit jaar en misschien zelfs volgend jaar pas echt zichtbaar en duidelijk worden. Door het budget over te zetten hebben we dan ook financiële ruimte om dit op te vangen”,

aldus Blokhuis. Naast het budget voor corona worden ook andere budgetten overgeheveld naar 2021. Het verschuiven van de uitvoering van plannen van 2020 naar 2021 bijvoorbeeld, maakt dat ook de budgetten hiervoor opschuiven.

Uiteindelijk blijft er van de 1,8 miljoen een bedrag van €644.000 over, het positieve saldo. Dit bedrag wordt opgenomen in de algemene reserves. Dit is een soort spaarrekening voor de gemeente waaruit geput kan worden tijdens onvoorziene omstandigheden.

Foto Ter illustratie: Hand met Euro
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-