Gemeente Dinkelland sluit aan bij Orange the World 2019; Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen

Publicatiedatum: 
26 nov 2019

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld te maken in haar leven. Ook in Nederland is geweld tegen vrouwen een probleem. Europees onderzoek toont aan dat 5% van de vrouwen en meisjes met geweld te maken krijgt. Met de wereldwijde Orange the World campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen geweld. Ook de gemeente Dinkelland sluit hierbij aan en kleurt de kerktoren vlakbij het gemeentehuis oranje.

Tussen 25 November en 10 December 2019 zijn de '16 Days of Action against Violence', geïnitieerd door de Verenigde Naties. Met name op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen vrouwen, worden evenementen georganiseerd die in het teken staan van de kleur oranje. Oranje staat voor de dagenraad; het aanbreken van een hoopvolle toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Sinds 2014 is het oranje uitlichten van landmarks een onderdeel van 'Orange the World'. In dat jaar deden bijvoorbeeld Time Square, de Empire State Building en de piramides en sfinx in Cairo mee. Inmiddels worden landmarks oranje uitgelicht en vinden activiteiten plaats in meer dan 100 landen. Kijk op www.orangetheworld.nl voor meer informatie.

Op 25 november kleurde het gemeentehuis in Dinkelland oranje om aandacht te vragen voor het geweld tegen vrouwen. Wethouder Ilse Duursma onderstreept het belang van de campagne: “Aandacht voor de strijd tegen geweld als deze is nodig. Veel speelt en gebeurt waar niemand het kan zien en juist daarom zetten wij er een spotlight op. Niet alleen bij geweld tegen vrouwen, maar bij alle vormen van huiselijk geweld. En daar vragen wij, niet alleen vandaag maar altijd, aandacht voor. We zien namelijk dat de overgrote meerderheid van vrouwen die met geweld te maken krijgt geen aangifte of melding doet, omdat zij zich schamen of bang zijn niet serieus genomen te worden. Dát taboe willen we doorbreken.”

Om de kerktoren oranje te kleuren moest een knop omgezet worden en dit deden symbolisch wethouder Duursma en Theo Hijkoop, regionaal projectleider Twente actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’  samen. Theo Hijkoop: “We willen graag een taboe doorbreken en dat we dit samen doen is daarbij belangrijk. Geweld tegen welke groep dan ook kun je niet alleen oplossen, daar heb je elkaar voor nodig.” Omkijken naar elkaar is daarbij essentieel. “Durf te vragen hoe het met iemand gaat als je een onderbuikgevoel hebt dat er iets niet klopt. En als er grote zorgen zijn? Niets doen is eigenlijk geen optie. Zoek hulp en bel Veilig Thuis Twente, zij kunnen advies geven wat je in deze moeilijke situaties kunt doen. Maar bovenal: praat erover en kijk niet weg”, geeft Theo Hijkoop aan. Voor vragen of advies kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis Twente. Telefonisch kan dat op 0800-2000. Of kijk voor meer informatie op www.veiligthuistwente.nl.

Theo Hijkoop, Maik Rohaan en Ilse Duursma voor Orange the World
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-