Gemeente Dinkelland vergroot inzet op preventie en het vroeg signaleren van schulden of problemen

Publicatiedatum: 
24 sep 2019

De gemeente Dinkelland start met de uitvoering van vroegsignalering van schulden. Consulenten van de gemeente gaan er vroeg op af. Met het op tijd signaleren van schulden en problemen en het daarmee actief benaderen van inwoners wil de gemeente Dinkelland voorkomen dat schulden oplopen en grotere financiële problemen ontstaan.

In samenwerking met nutsbedrijven, zorgverzekeraars en het gemeentelijk belastingkantoor neemt de gemeente contact op met inwoners waarvan bekend is dat zij betalingsproblemen hebben. De gemeente ontvangt signalen over inwoners die een achterstand hebben in hun betaling. Bijvoorbeeld als er twee maanden of langer een nota niet is betaald bij één van de aangesloten partijen. Zodra de gemeente het signaal van niet betalen heeft ontvangen gaat een medewerker bij de inwoner langs en hierover in gesprek. “Door bij het mogelijke ontstaan van problemen en schulden al in beeld te komen willen we erger voorkomen. Het liefst zitten we helemaal aan de kant van preventie maar eerst zetten we deze stap om uiteindelijk daar te komen”, legt wethouder Ilse Duursma uit.

Vanaf oktober dit jaar kunnen de eerste signalen bij de gemeente Dinkelland binnenkomen. Bij vergelijkbare pilots in Nederland blijkt dat de meeste mensen blij zijn met het bezoek van de gemeente. Ruim 80% van de huisbezoeken leidt uiteindelijk tot een plan om schulden aan te pakken. Alle signalen worden, door alle partijen, gemeld en geregistreerd in één register dat is opgesteld en handelt in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Schulddienstverlening
Heeft u schulden, kijk dan eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl voor meer informatie. Wilt u ondersteuning bij uw geldproblemen/schulden, neem dan contact op met team Ondersteuning en Zorg van de gemeente Dinkelland. Zij zijn op werkdagen te bereiken op 0541-854100. U kunt ook een e-mail sturen naar zorg@dinkelland.nl.

Logo Dinkelland GOED
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-