Coronavirus

Gemeentegids/ inspiratiemagazine

Sinds 2018 geeft de gemeente Dinkelland geen traditionele gemeentegids meer uit. Wel wordt er jaarlijks een Mijn Dinkelland 2030! Inspiratiemagazine uitgegeven. In dit magazine staat de belangrijkste gemeentelijke informatie. Daarnaast vertellen inwoners van alle kernen wat er in hun kern speelt. Het gaat daarbij om actuele ontwikkelingen die de inwoners bezighouden, bijvoorbeeld over (nieuwe) initiatieven voor jongeren of ouderen. De inwoners van de kernen leveren hiervoor zelf informatie aan. 

Bekijk hier het magazine:
Inspiratiemagazine 2018
Inspiratiemagazine 2019
Inspiratiemagazine 2020
Inspiratiemagazine 2021

Het Inspiratiemagazine wordt gepubliceerd en verspreid door Akse Media, in samenwerking met de gemeente. Ondernemers en bedrijven kunnen benaderd worden voor het adverteren in het magazine.

Sociale kaart
Wie zoekt naar lokale initiatieven, verenigingen en maatschappelijke organisaties kan kijken op: www.socialekaartdinkellandtubbergen.nl. Deze website kan door de inwoners van Dinkelland en Tubbergen worden gebruikt om antwoorden te krijgen op hulpvragen of hun weg te vinden binnen de voorzieningen in de gemeente. Zorg, wonen, geldzaken, werk, gezin, jeugd en actief zijn en meedoen in de samenleving, zijn onderwerpen waarover informatie te vinden is op de sociale kaart. Organisaties of initiatieven die graag vermeld willen worden op de sociale kaart kunnen mailen naar socialekaart@noaberkracht.nl.