Coronavirus

Gemeenten Dinkelland en Tubbergen gaan liever in gesprek

Publicatiedatum: 
11 jun 2019

In 2018 zijn er ruim 6000 besluiten genomen in beide gemeenten. Bijvoorbeeld een evenementenvergunning, een dwangsombesluit, een gehandicaptenparkeerkaart of een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken als zij het niet eens zijn met zo’n besluit. Om te voorkomen dat er direct een juridische weg wordt ingeslagen, willen de beide gemeenten liever eerst in gesprek.

Deze aanpak is een verlengstuk van de ontwikkeling om steeds eerder en vaker in gesprek te gaan met inwoners. Dat wil overigens niet zeggen dat de bezwaarmaker altijd gelijk krijgt. Vaak liggen zaken complex en moet de gemeente rekening houden met verschillende belangen. Tijdens een gesprek krijgen inwoners hier inzicht in en daardoor meer begrip waarom sommige dingen niet kunnen.

Omdat de gemeenten het belangrijk vinden dat het gesprek zo vroeg mogelijk in het proces plaatsvindt, kan een medewerker contact opnemen met een inwoner over een aanvraag die niet kan worden toegekend of als er een zienswijze is ingediend tegen zijn of haar plan. Ook kan de coördinator conflicthantering worden ingezet. Zij begeleidt, vanuit een neutrale positie, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen om tot een oplossing van het geschil te komen. Daarbij is het belangrijk dat partijen zelf de oplossing aandragen. Het grote voordeel hiervan is dat de oplossing die zo tot stand komt, beter te accepteren is dan een uitspraak van een rechter. In 2018 heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat 40% van de bezwaarschriften op een informele manier is opgelost.

Het komt natuurlijk ook voor dat partijen er toch niet samen uitkomen. In dat geval wordt de commissie bezwaarschriften om advies gevraagd. De commissie heeft vorig jaar advies uitgebracht in 52 zaken. Alle werkzaamheden die deze commissie in 2018 heeft verricht, staan vermeld in een gecombineerd jaarverslag voor beide gemeenten. De commissie is verheugd dat Noaberkracht met de aanbevelingen uit het jaarverslag van 2017 aan de slag is gegaan en al verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd. In 2018 zijn er iets minder bezwaarschriften ingediend dan in 2017. Ook zijn er verbeteringen zichtbaar als het gaat om de termijnen waarbinnen een bezwaar wordt afgehandeld en is de motivering van besluiten duidelijker geformuleerd.

Diegene die geïnteresseerd is in de aanpak of meer wil weten over deze werkwijze kan daarover contact opnemen met de coördinator conflicthantering, Annet Werger, via het algemene nummer van de gemeente Dinkelland of de gemeente Tubbergen.

Logo Dinkelland Tubbergen
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-