Coronavirus

Gezocht: het beste Dinkellandse idee om energie te besparen of op te wekken!

Publicatiedatum: 
4 sep 2019

U heeft het vast wel gehoord, dit jaar hebben we wereldwijd op 29 juli al evenveel grondstoffen verbruikt als de aarde in een jaar tijd kan creëren (Earth Overshoot Day). Dat kan niet veel langer zo doorgaan. De gemeente Dinkelland en Natuur en Milieu Overijssel (NMO) willen graag dat energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Maar hoe kunnen we dat nog beter doen?

Natuur en Milieu Overijssel werkt samen met de overheid, bedrijven en inwoners aan een mooi en duurzaam Overijssel. Om u als inwoner uit te dagen, organiseren zij samen met de gemeente Dinkelland de prijsvraag:

Wie in Dinkelland heeft het beste idee om energie te besparen of energie duurzaam en lokaal op te wekken?

“In de Twentse Energiestrategie wordt in beeld gebracht wat er moet gebeuren om Twente en dus ook Dinkelland energieneutraal te maken”, weet wethouder Ben Blokhuis. “Duidelijk is dat dit een grote opgave is en medewerking vraagt van allerlei partijen. Ook van u als  inwoner! Juist vanuit de samenleving ontstaan er mooie initiatieven of zijn er goede ideeën, vandaar dat we deze prijsvraag hebben uitgezet.” De gemeente Dinkelland heeft ook een Energiefonds, waar bedrijven, instellingen, verenigingen en energiecoöperaties gebruik van kunnen maken voor de realisatie van duurzame projecten. Meer informatie hierover is te vinden op: www.energiefondstwente.nl/dinkelland

Meedoen
“We vinden het belangrijk dat plannen voor duurzame energie passen binnen de omgeving”, legt Matthijs Nijboer, directeur van Natuur en Milieu Overijssel, uit. “Inwoners hebben vaak goede ideeën over wat er zou kunnen in hun woonplaats en hoe ze andere inwoners hierin kunnen betrekken. Zo zijn er in Dinkelland van onderop al een paar initiatieven voor duurzame energie ontstaan. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Daarom horen we graag uw idee en waar mogelijk helpen we deze te realiseren.”

Ideeën voor de prijsvraag kunnen tot 30 september 2019 worden ingediend, ga hiervoor naar www.natuurenmilieuoverijssel.nl. Alle inzendingen worden beoordeeld op:

  • originaliteit
  • haalbaarheid en efficiëntie van het plan
  • de opbrengst aan energie
  • kan het plan vaker of op andere plekken ingezet worden
  • zijn er participatiemogelijkheden zijn
  • in hoeverre kunnen anderen mee investeren en/of  gebruik maken van de opgewekte energie.

Het beste plan ontvangt van de gemeente Dinkelland een financiële bijdrage voor de realisatie van het plan. Daarnaast wordt de winnaar door een energie-initiatievenmakelaar van Provincie Overijssel begeleid bij de uitwerking van idee tot concreet plan.

light-bulb-984551_1280.jpg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-