Grote opkomst bij opening Bokashi kuil

Publicatiedatum: 
9 Mar 2018

In februari en maart worden de eerste Bokashi-kuilen uitgereden over gras- en maïsland. Op donderdag 8 maart werd één van deze kuilen officieel geopend door de betrokken loonwerkers en de wethouders Erik Volmerink (gemeente Tubbergen) en Alfons Steggink (gemeente Dinkelland). Een mooie gelegenheid om de kleine 100 aanwezigen tijdens deze informatieve middag te laten zien hoe een Bokashi-kuil eruit ziet, wat de voor- en nadelen zijn van Bokashi en hoe Bokashi tot stand komt.

Het berm- en slootmaaisel is afkomstig van de gemeenten Dinkelland en Tubbergen en is naar lokale ondernemers gebracht voor bewerking op de landbouwpercelen. Beide gemeenten hebben in samenwerking met drie loonwerkers (Poppink, Gerwers en Postel) op drie verschillende locaties in totaal vier Bokashi-kuilen aangelegd. Het maaisel verbetert de vruchtbaarheid van de bodem en zorgt ervoor dat de bodem vocht en daarmee ook de nutriënten beter vasthoudt. Hierdoor verbetert de ‘sponswerking’ van de bodem en worden piekafvoeren van regenwater verminderd. Voor de agrarische bedrijfsvoering is het maaisel gunstig, omdat er minder verslipping en verdichting van de bodem optreedt. Zo is er minder kans op droogteschade en zijn er dus vitalere gewassen. Dat betekent een gezondere bodem en een hogere opbrengst.

Kleine Kringloop
De Kleine Kringloop heeft ook als voordeel dat de CO2-emissie afneemt. Het maaisel wordt over minder grote afstanden vervoerd en mogelijk wordt er extra CO2 in de bodem opgeslagen via het maaisel. Bovendien worden positieve effecten verwacht voor de biodiversiteit door het verschralen van bermen en sloten. Met het hergebruik van maaisel in de directe regio, creëren gemeenten en lokale ondernemers een zogenoemde ‘Kleine Kringloop’. Hierdoor wordt bermgras niet langer gezien als afvalstof, maar kan het dienen als grondstof.

Mineral Valley verbindt
De veldexcursie, die gecombineerd wordt met de opening van de Bokashi-kuil, wordt samen met de netwerkorganisatie Mineral Valley Twente georganiseerd. Mineral Valley verbindt belanghebbenden binnen de voedselproductieketen om de bodemgezondheid in Twente te verbeteren en de afvalstoffen om te vormen in bruikbare grondstoffen. Om deze verbinding tot stand te brengen, organiseert Mineral Valley verschillende activiteiten, waaronder veldexcursies, zoals deze. Door kennis en ervaring te delen, dragen we bij aan een beter milieu en nieuwe kansen voor de regionale economie.

Bokashi kuil
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-