Coronavirus

IJslands preventiemodel ingezet in de gemeente Dinkelland

Publicatiedatum: 
4 nov 2021

De gemeente Dinkelland zet al geruime tijd in op het bevorderen van een gezonde levensstijl van haar inwoners. Waaronder preventie rondom alcohol, roken en drugs. Er wordt nu structurele invulling aan gegeven door mee te draaien met het Trimbos- en het Nederlands Jeugdinstituut. Zij werken al een paar jaar succesvol met het IJslands preventiemodel wat gericht is op het bieden van alternatieven, zodat jongeren gezonde keuzes kunnen maken en het middelengebruik afneemt. De gemeente Dinkelland sluit zich hier nu bij aan. De keuze van het college wordt nog voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Een preventieve aanpak, die bijdraagt aan een positieve gezondheid en een inclusieve samenleving. Dat is waar de gemeente Dinkelland de afgelopen jaren op heeft ingezet. Het stimuleren van sport en een gezonde levensstijl om te voorkomen dat inwoners in de problemen komen en zorg nodig hebben. “Bereikbare en betaalbare zorg vinden we belangrijk in de gemeente Dinkelland. Om dat te bereiken speelt preventie een belangrijke rol. Aan de voorkant problemen zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Daarbij zetten we vooral in op positieve gezondheid, een goed gevoel van welbevinden. De inzet van het IJslands preventiemodel sluit hier erg goed op aan.” De inzet van het model is noodzakelijk volgens het college. “We kennen in Dinkelland een hoog percentage middelengebruik onder de jongeren en dat willen we graag terugdringen. Het IJslands preventiemodel is hier een goede methode voor”, legt wethouder Ilse Duursma uit.

IJslands preventiemodel

Jongeren in IJsland stonden 20 jaar geleden bovenaan de lijstjes met het hoogste gebruik van middelen als alcohol, drugs en sigaretten. Door in te zetten op het bieden van alternatieven, zoals het stimuleren van sport en beweging, maken jongeren vaker gezonde keuzes. Inmiddels gebruiken ze het minste. De jongeren scoren goed op sport en de veiligheid op straat is verbeterd. Wethouder Ilse Duursma: “In Dinkelland doen we het op veel vlakken hartstikke goed. Op het gebied van middelengebruik nog niet. De belangrijke pijlers in het model spreken erg aan; inzet op positieve voorbeelden, inzet op het bieden van alternatieve activiteiten en inzet op samenwerking tussen jongeren en hun ouders. We willen echt de positieve beweging in gang zetten en gaan zeker niet vertellen wat wel en niet mag.”


Samenlevingsgericht werken

“Dat we dit juist samen met jongeren, ouders en andere betrokken partijen vorm gaan geven maakt dit model zo sterk. Het sluit daarmee goed aan bij de manier van werken die wij binnen de gemeente kennen”, aldus wethouder Duursma. Op 1 januari 2022 start het kennisinstituut Trimbos met een nieuwe ronde waar de gemeente Dinkelland aan deelneemt. De gemeente kan vanaf 1 januari 2022 voor de duur van 4 jaar samen met, en onder begeleiding van, het Trimbos-instituut aan de slag met het implementeren van het IJslandse preventiemodel.

IJslandse preventiemodel
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-