Coronavirus

Informatie Programma Aanpak Stikstof

Informatie Programma Aanpak Stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei.

Dit betekent dat vergunningen en andere toestemmingsbesluiten niet konden worden verleend onder verwijzing naar de passende beoordeling van het PAS. Vergunningen op grond van het PAS waartegen beroep is ingesteld zullen worden vernietigd. Lopende vergunningaanvragen en vergunningen waartegen bezwaar is ingediend, kunnen niet langer worden gebaseerd op het PAS. Voor alle activiteiten die onder de vrijstelling zijn geregistreerd zoals meldingen onder een grenswaarde en beweiden en bemesten moet alsnog een toestemmingsbesluit worden verleend. De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die al onherroepelijk zijn en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten.

Meer weten? Kijk dan hier http://www.overijssel.nl/loket/dossier-pas/

Vragen over PAS?

De recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof leidt tot veel vragen. Helaas zijn er nog niet op alle vragen antwoorden.

Graag wijzen we u op de volgende mogelijkheden:

  1. De website van BIJ12. Dit is de website van de gezamenlijke provincies. Zodra meer informatie bekend wordt over hoe er wordt omgegaan met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dan vindt u op deze pagina meer informatie. Ook staat hier een lijst van veel gestelde vragen en antwoorden: www.BIJ12.nl
  2. Via de gebiedsprocessen van de Ontwikkelopgave Natura2000. Op informatieavonden wordt er aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen.
  3. Tenslotte is er het Loket Overijssel. Telefoon: 038 499 88 99. Bereikbaar op werkdagen van 08.30-17.00 uur of Meldpunt Overijssel. Via dit loket kunt u uw vragen kwijt over uw individuele situatie. Let op! Helaas zijn er nog niet op alle vragen antwoorden.