Informatie voor ondernemers & ZZP’ers

Al op vrijdag 13 maart kregen ondernemers te maken met afzeggingen vanwege het coronavirus. Veel geplande activiteiten kunnen niet meer doorgaan. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ondernemers – ook zelfstandigen zonder personeel – kunnen terecht bij verschillende instanties voor informatie, hulp en financiële steun

Meer informatie leest u in onze speciale nieuwsbrieven aan ondernemers over het coronavirus:

 

Ondersteuning MKB, ZZP’er en Starter


Inkomensondersteuning ROZ

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het Coronavirus of dreigt u in de problemen te raken? Wellicht kan ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) u helpen met financiële ondersteuning. ROZ werkt in opdracht van de gemeente Dinkelland en biedt onder andere hulp aan ondernemers in financiële problemen.

ROZ geeft advies en bekijkt of ze vanuit de financiële mogelijkheden van het Bbz, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, uw bedrijf kunnen helpen. Het Bbz is een overheidsregeling die ROZ voor de gemeente Dinkelland uitvoert. De regeling kent twee ondersteuningsmogelijkheden: een inkomensaanvulling en een krediet. Meer info vindt u ook op www.rozgroep.nl/corona. Bekijk ook de nieuwsbrief van ROZ over het coronavirus.

Contact opnemen met ROZ kan via: www.rozgroep.nl/contact en vul het contactformulier in of mail naar info@rozgroep.nl.

Aanvraag ‘tijdelijke inkomensondersteuning’ (update donderdag 26 maart)
Er is een grote toename van het aantal meldingen van ondernemers die een beroep willen doen op het Bbz. Dinsdagavond 17 maart heeft het kabinet nieuwe maatregelen voor het bedrijfsleven en zzp’ers afgekondigd. Eén van de maatregelen is de tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen.

Meer info hierover is te vinden op de site van het ROZ, zie www.rozgroep.nl/corona. Daar kunt u ook een aanvraag inkomensondersteuning indienen.
Er worden veel aanvragen ingediend. Er wordt hard gewerkt om de aanvragen zo snel mogelijk te verwerken.
 

Kosteloze hulp voor startende ondernemers

Bent u een startende ondernemer of korter dan 5 jaar geleden gestart? Dan is deze informatie interessant voor u:
Vanuit het MKB Plein kunnen startende ondernemers (maximaal 5 jaar geleden gestart) kosteloos worden geholpen bij een stukje begeleiding, sparren en een (actie)plan voor de komende maanden. Dit kan te maken hebben met het regelen van de overheidsmaatregelen, maar ook vraagstukken zoals ‘hoe behoud ik klanten / omzet’, ‘hoe ga ik om met mijn personeel’, ‘hoe creëer ik rust en focus als ondernemer in deze onrustige tijden”, etc. Het is een pakket t.w.v. €1.250,- wat deels gefinancierd wordt door de provincie en deels door het MKB Plein zelf.

Meer informatie vindt u in dit bericht van het MKB plein: MKB plein voor startende ondernemers
 

Voor vragen over de compensatieregeling van €4000,- zie tabblad ‘Maatregelen Rijk en provincie’

Steunmaatregelen gemeente

De maatregelen die het Rijk heeft getroffen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen (grote) gevolgen hebben voor de ondernemers. Om ondernemers in deze moeilijke tijden tegemoet te komen heeft de gemeente vier maatregelen genomen.

1. Aanvragen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen

Wij bieden ondernemers de mogelijkheid uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aan te vragen (zowel privé als zakelijk). Dit geldt voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van Koophandel.

Wanneer ondernemers van deze uitstel van betaling gebruik maken worden alle invorderingsmaatregelen tot en met september 2020 stopgezet. Dit uitstel van betaling geldt voor alle aanslagen waarvan de vervaldata nog niet zijn verstreken en voor lopende vorderingen, waarvan de vervaldata reeds zijn verstreken.

Het verleende uitstel schort een eventuele automatische incasso op. Voor ondernemers die via automatische incasso betalen, geldt dat de eerstvolgende incasso plaatsvindt op 31-10-2020 en de laatste incasso op 31-12-2020. Omdat er sprake is van slechts 3 termijnen wordt het bedrag per maand hoger. Indien dit niet wenselijk of haalbaar is voor de ondernemer kan deze tegen die tijd een betalingsregeling op maat aanvragen.

Vul hier het aanvraagformulier uitstel gemeentelijke belastingen in met DIGI-D
 

Vul hier het aanvraagformulier uitstel gemeentelijke belastingen in met E-herkenning

 

2. Later opleggen aanslagen toeristenbelasting en BIZ Ootmarsum

Het opleggen van de lokale aanslagen wordt uitgesteld. Het betreft hier de aanslagen toeristenbelasting en de BIZ Ootmarsum. Deze aanslagen zouden met dagtekening 30-6-2020 worden opgelegd. Dit wordt uitgesteld met als nieuwe dagtekening 30-9-2020.
 

3. Geen legeskosten voor afgelaste evenementen

Door het coronavirus kunnen diverse evenementen geen doorgang vinden. Wij brengen geen legeskosten in rekening voor afgelaste evenementen. In enkele gevallen is de factuur met legeskosten al verzonden. Heeft u zo’n factuur ontvangen voor een afgelast evenement? Neem dan contact op met het team Belastingen via info@dinkelland.nl of 0541 854 100.
 

4. Uitstel betaling huur voor huurders gemeentelijke gebouwen

Huurders van gemeentelijke gebouwen die verplicht zijn gesloten vanwege de maatregelen van het Rijk tegen het coronavirus, krijgen uitstel van drie maanden voor het betalen van de huur. De exacte uitwerking van deze voorziening wordt rechtstreeks met de huurders van de gemeentelijke gebouwen gecommuniceerd.

Maatregelen Rijk en provincie


Maatregelen Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Vragen hierover? Bekijk de veelgestelde vragen op de website van de rijksoverheid: veelgestelde vragen. Heeft u vragen over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en zakendoen met of in het buitenlandKijk dan hier

Alle informatie op een rij
De Kamer van Koophandel heeft een Corona-loket ingericht: www.kvk.nl/corona.

Op de website Ondernemersplein (van de KvK) is ook veel informatie te vinden: Ondernemersplein.

Compensatieregeling van €4000,-
Er is een compensatieregeling voor ondernemers in sectoren die nu hard getroffen zijn. Zoals de horeca-, reis- en evenementenbranche. Zij kunnen misgelopen inkomsten moeilijk later inhalen. Deze bedrijven krijgen op korte termijn een vaste tegemoetkoming van €4.000,-. De voorwaarden en bedrijven die in aanmerking komen, worden binnenkort bekend.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Aanmelden kan hier: Tegemoetkoming schade COVID-19.

Sector vrijetijdseconomie
Bent u ondernemer in de sector vrijetijdseconomie? Op de website van Marketing Oost vindt u veel informatie en handige links voor de sector VTE. De informatie op deze site wordt regelmatig bijgewerkt. Ga naar de website van Marketing Oost
 

Maatregelen Provincie Overijssel

De provincie Overijssel neemt maatregelen om het bedrijfsleven te helpen door de crisis heen te komen. Aanvullend op de landelijke maatregelen kijkt de provincie daarbij vooral naar wat zij kan doen om ondernemers te helpen en niet onnodig nog meer problemen te bezorgen. Bekijk hier wat de provincie doet