Coronavirus

Invulling gemeentehuis Weerselo laat langer op zich wachten

Publicatiedatum: 
21 dec 2018
Het college van B&W heeft besloten om de samenwerking met  East Estate voor de herontwikkeling van het voormalige gemeentehuis in Weerselo niet voort te zetten. De  ingediende business case geeft naar het oordeel van het college onvoldoende zekerheid voor een duurzame invulling. De komende weken gaat het college van B&W zich beraden over de vervolgstappen.

In 2016 heeft gemeente Dinkelland een oproep gedaan om ideeën in te dienen voor de invulling van het voormalige gemeentehuis. De ingediende voorstellen zijn beoordeeld door een burgerjury en een vakjury. Het door East Estate ingediende voorstel, een combinatie van versmarkt en  horeca, aangevuld met onder meer appartementen bleek het winnende concept. De gemeente heeft vervolgens East Estate de gelegenheid geboden om dit concept verder uit te werken. Deze uitwerking heeft geleid tot de ingediende business case. “Helaas biedt deze business case naar het oordeel van het college van B&W onvoldoende zekerheid voor een duurzame invulling van het historische pand”, aldus wethouder Ben Blokhuis.

Het college van B&W gaat zich beraden over de vervolgstappen. Naar verwachting komt zij eind januari met meer duidelijkheid hoe zij wil komen tot de invulling van het voormalige gemeentehuis in het centrum van Weerselo. 

gemeentehuis Weerselo
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-