Coronavirus

Inwoonsters Saasveld toveren 1000 meter berm om tot lint van wilde bloemen

Publicatiedatum: 
26 mei 2020

Begin vorige eeuw stond Nederland vol wilde bloemen. In de wegbermen kon je een veldboeket plukken en op akkers en weilanden zag je ze ook overal. Dat is grotendeels verdwenen. Jammer voor het aangezicht, maar met name vervelend voor bijen, vogels en insecten. Zij hebben het hierdoor moeilijk, omdat de biodiversiteit in onze omgeving afneemt. Dat moet veranderen, vinden Annemarie Lutke Veldhuis en Jozefien Scholten. Daarom zaaiden zij maar liefst 1000 meter berm in met bloemmengsel. “Zonder voorbereidend werk door Henry Scheurink van de gemeente Dinkelland (Soweco) hadden we dit niet kunnen doen. Zijn hulp was onmisbaar!”

Aan de Weerselerveldweg, Bosvenweg en Grootsweg in Saasveld kun je binnenkort dankzij de verdienste van beide dames genieten van een fleurig aangezicht. Nadat Scheurink de berm zaai-klaar had gemaakt, ging het duo aan de slag met inzaaien. Voor Annemarie was dit niet de eerste keer, vorig jaar zaaide zij ook een berm in en het resultaat is nu zichtbaar. “Ik krijg positieve reacties op de berm, die op dit moment prachtig bloeit. Ik zie ook dat veel fietsers en wandelaars ervan genieten.” Toch worden veel andere bermen in de omgeving nog verstoord door een overschot aan voedingsstoffen. “Dit overschot ontstaat onder andere door het maaien van bermen, waarbij vervolgens het maaisel blijft liggen. Hierdoor krijgen krachtige grassen veel kans om te groeien, maar verdwijnen juist de bloemrijke kruiden, die onmisbaar zijn voor veel insecten als voedsel- en waardplant.”

Zaai bloemmengsel dat past bij de omgeving
Gelukkig worden steeds vaker bloemen ingezaaid om bijen, vlinders en insecten van voedsel te voorzien. “Een mooie ontwikkeling”, vinden de dames. “Maar het is wel belangrijk om te kijken welk zaad je op welke grond strooit.” Het kan verleidelijk zijn om zomaar een stuk grond in te zaaien, maar zonder voorwerk is de kans klein dat bloemen overleven. “Eerst moet de huidige vegetatie worden verwijderd. Daarnaast is het goed om bloemmengsel in te zaaien dat past bij de omgeving. Kijk daarom eerst naar de planten die al in de omgeving staan. Bijen, vlinders en insecten passen zich aan naar de streek en door nieuwe soorten te introduceren, kan essentieel voedsel voor deze dieren verloren gaan.”

Anders maaien
Bermen hebben een belangrijke functie als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren. Het terugbrengen van de biodiversiteit begint daarom bij de manier waarop we bermen maaien, vertellen Annemarie en Jozefien: “Een bloemrijke berm kan op lange termijn terugkomen in ons landschap, maar daarvoor moet toch echt anders gemaaid worden.” De gemeente heeft haar maaibeleid al aangepast om de biodiversiteit te stimuleren. Toch gebeurt het regelmatig dat gemeentelijke bermen alsnog door inwoners worden (na)gemaaid. Dat merkt ook wethouder Ben Blokhuis op: "Dit is natuurlijk niet de bedoeling en daarom gaan we voortaan inwoners aanspreken als blijkt dat zij op eigen initiatief gemeentelijk bermen maaien." Al heeft de wethouder wel een idee waarom dit nog gebeurt: “We zijn in Nederland gewend aan het idee dat alles strak moet zijn. Dat oogt misschien netjes, maar is slecht voor de biodiversiteit. We moeten dus anders tegen onze omgeving aan gaan kijken, die knop moet om." Daar stemmen de dames mee in: "En laten we eerlijk zijn: een berm vol bloemen ziet er toch prachtig uit?"

Om de bloei van wilde bloemen te stimuleren, is het belangrijk bij het maaien van de bermen een deel te laten staan. “Het beste zou zijn één keer per jaar te maaien rond september, op 40 cm hoogte. In het onderste deel dat blijft staan, kunnen insecten overwinteren. Door pas na een paar dagen het maaisel af te voeren, kan het zaad eruit vallen. Op deze manier verschraal je de berm. Hiermee dring je tegelijkertijd dominante grassen terug en bied je bloemrijke kruiden de kans om tot bloei te komen.” Agrariërs hoeven zich volgens Annemarie en Jozefien overigens niet druk te maken dat door het inzaaien hun hele weiland straks vol staat met bloemen. “Zaad uit de berm kan niet of nauwelijks kiemen in weiland, omdat het een voedselarme grond nodig heeft.”

Meer informatie over inzaaien?
Neem voor tips over bloemmengsel contact op met Annemarie Lutke Veldhuis via 06-12076630.
Gemeentelijke berm inzaaien? Neem dan contact op met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) van de gemeente Dinkelland via het algemene telefoonnummer 0541-854100 of info@dinkelland.nl.

Tips biodiversiteit in eigen omgeving:

  • Vervang stoeptegel voor groen; groen is goed voor dieren en insecten en voert water sneller af, gezien de extremere regenval is dat laatste belangrijk.
  • Zaai schermbloemen. Die trekken sluipwespen aan, een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Sluipwespen eten de rupsen van binnenuit op.
  • Zorg voor begroeiing onder eiken. Dat biedt beschutting en nestgelegenheid voor vogels die de eikenprocessierups opeten.
  • Ben je agrariër? Gebiedscollectief Noordoost-Twente biedt een subsidie aan voor inzaaien van gronden.

 

Saasveld ingezaaide berm
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

v.l.n.r. Henry Scheurink, Annemarie Lutke Veldhuis en Jozefien Scholten

berm saasveld
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-
berm 2 saasveld
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-