Kampeerfeesten

De Dinkellandse kampeerfeesten zijn chill. Tijdens je vakantie met je vrienden overnachten op een mooie plek bij jou in de buurt. Om het kamperen gezellig en veilig te houden, heeft de gemeente samen met de kampeerders en hun ouders spelregels opgesteld. Deze moeten kampeerders en hun ouders ondertekenen.

Officieel is wildkamperen verboden in de gemeente Dinkelland. Daarom is het ondertekenen van de spelregels verplicht. Alleen daarna kan er gekampeerd worden.

De regels voor 2019 zijn gemaakt op basis van een gesprek op 24 juni 2019 met kampeerders, ouders en grondeigenaren.

Je kan de spelregels hier downloaden. De spelregels moeten ondertekend worden door de kampeerders en ouders en minimaal 24 uur voordat je gaat kamperen, worden ingeleverd bij de gemeente.

Dit zijn de regels voor de kampeerfeesten 2019:
1. Elke groep heeft twee kampeerders als contactpersonen. Bij bijzonderheden wordt met de contactpersonen gesproken.
2. Ouders zijn verantwoordelijk voor wat er op het terrein gebeurt op het kampeerterrein. Per kampeergroep melden zich twee ouders als contactpersoon aan. Minimaal één daarvan moet altijd bereikbaar zijn. Tevens stemmen de ouders af met de grondeigenaar.
3. Bij overtredingen worden alle ouders (via de contactouders) in kennis gesteld én moeten de kampeerders onmiddellijk vertrekken, ongeacht het tijdstip; Bij overlast wordt er eerst gewaarschuwd.
4. Alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar is bij wet verboden. Bij constatering wordt het feest beëindigd en kan HALT toegepast worden.
5. Houdt rekening met je omgeving en veroorzaak geen overlast.
6. Het maximaal aantal aanwezigen per groep is 25.
7. Een kampvuur is toegestaan (in overleg met de grondeigenaar) in een gangbare vuurkorf, mét schoon brandhout én voorzorgsmaatregelen (tenzij er een stookverbod geldt).
8. Bij overtreding kunnen de kampeerders en ouders een boete krijgen.
9. Na afloop wordt het kampeerterrein volledig schoon en opgeruimd achtergelaten, afval mag niet verbrand worden.
10. De jongeren, ouders en grondeigenaren zijn op de hoogte van de spelregels Kampeerfeesten 2019.