Coronavirus

Koninklijke onderscheiding voor Agnes ten Dam-Koopman

Publicatiedatum: 
28 mrt 2018

Burgemeester Joosten reikte dinsdagmiddag 27 maart een Koninklijke onderscheiding uit aan raadslid Agnes ten Dam-Koopman. Dit gebeurde in de raadzaal van het gemeentehuis in Denekamp.

Mevrouw ten Dam is een Tilligtenaar in hart en nieren. Trots op de kern en de sociale samenhang die er heerst. Al van jongs af aan zet ze zich zeer actief voor Tilligte in. Wat haar kenmerkt is dat ze altijd daar is waar ze nodig is. Ze durft haar idealen te verwezenlijken, ook als dit betekent dat ze tegen de stroom in moet roeien. Vele initiatieven zijn door haar ondersteund en door haar eigen inzet ook daadwerkelijk gerealiseerd.

Haar inzet voor Tilligte begon in 1974 als bestuurslid en trainster bij de Volleybirds. Vier jaar later zette Ten Dam zich in om de muziekvereniging (Amicitia) in Tilligte tot stand te laten komen. In 1985 werd de Stichting Dorpshuis Tilligte opgericht, mede door de overname van het Wit-Gele Kruisgebouw. Door inzet van Agnes ten Dam is het gebouw eigendom geworden van de gemeenschap Tilligte.

Door de jaren heen veranderde de samenleving, waardoor er steeds meer vrouwen deelnamen aan het arbeidsproces en daarmee nam de behoefte aan kinderopvang toe. Agnes ten Dam ging hier direct actief mee aan de slag en zorgde er mede voor dat er een peuterspeelzaal kwam. Het kenmerkt haar: altijd alert op ontwikkelingen in de maatschappij. Zo voorzag zij in 1994 al dat er in de toekomst in alle kernen een Kulturhus zou zijn. In 1997 had Tilligte mede door haar inzet een Kulturhus, die in een duidelijke behoefte voorzag. Vanaf 2002 is Agnes ten Dam actief als vrijwilliger bij de Oltimerclub, waarbij ook haar man en beide kinderen waren betrokken.

Agnes ten Dam groeide op in de nabije omgeving van het landgoed Singraven en is met hart en ziel verbonden aan de streek. Vanaf 2008 was zij actief betrokken in verschillende functies bij de Stichting Edwina van Heek, kasteel Singraven. Ook heeft Agnes ten Dam zich altijd ingezet voor de gemeente(raad van) Dinkelland. Vanaf 2010 was zij raadslid. Ook werd zij lid van de vertrouwenscommissie, onderdeel van het fractievoorzittersoverleg en heeft zij in de regioraad gezeten. In 2013 werd Agnes ten Dam onderdeel van de werkgroep Stolpersteine en zorgde zij er met de drie andere werkgroepleden voor dat in Denekamp 57 Spolpersteine werden geplaatst en in Ootmarsum 10.

Ten Dam is zeer gehecht aan deze streek en haar bewoners, maar vindt ook dat andere mensen hier net zo goed een kans verdienen. Daarom is zij van 2015 tot 2017 vrijwilliger geweest bij het COA, waar zij taalles gaf aan vluchtelingen, eigen lesmateriaal ontwikkelde en waar zij tijdens overleggen positief kritisch en meedenkend was in oplossingen voor problemen. In 2017 werd het Parochie-Dorpshuis “Terra Nova” uitgebreid naar een Multi Functionele Accommodatie. Ook toen stond Agnes ten Dam direct klaar om haar steentje bij te dragen.

Door haar inzet en enthousiasme, heeft Agnes ten Dam en grote bijdrage geleverd aan de vergroting van de leefbaarheid in Tilligte. Een vrouw met een warm en sociaal hart, die altijd voor iedereen klaar staat. Genoeg reden voor Zijne Majesteit de Koning om haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Speech Agnes ten Dam

20180327 -- koninklijke onderscheiding Agnes ten Dam-Koopman
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-