Coronavirus

Kunt u een financieel steuntje in de rug gebruiken?

Publicatiedatum: 
31 aug 2021

Is het (nog steeds) lastig om uw privé vaste lasten te betalen omdat uw inkomen door de Coronacrisis is gedaald? Dan kunt u hiervoor tot 1 november 2021 de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) aanvragen.

Voor wie is de TONK?
U komt in aanmerking voor de TONK wanneer u door de Coronamaatregelen een  lager inkomen heeft dan voor de Coronacrisis. Voorwaarde is wel dat u een onvoorziene onvermijdelijke  inkomensdaling als gevolg van de coronacrisis heeft van 30% ten opzichte van de periode voor de coronacrisis  en daardoor de noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen.  Andere regelingen moeten niet of onvoldoende hulp bieden. Ook inwoners die nu weer volop aan de slag zijn, kunnen recht hebben op de TONK indien zij in de voorgaande periode aan de voorwaarden hebben voldaan. In Dinkelland maken al enkele inwoners en ondernemers van deze tijdelijke regeling gebruik. Als uw aanvraag voor 1 november 2021 bij ons binnen is dan wordt deze nog in behandeling genomen.

Gift
De TONK is altijd een gift. Als de aanvrager het formulier juist invult en voldoet aan de voorwaarden, hoeft er niets te worden terugbetaald.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de TONK-regeling of wilt u deze vorm van bijzondere bijstand aanvragen? Kijk dan op www.dinkelland.nl onder werk, bijstand, uitkeringen en schulddienstverlening of neem telefonisch contact op via 0546-541789.