Coronavirus

Kwaliteitsplan Openbaar Groen zet in op duurzame inrichting van de openbare ruimte in Dinkelland

Publicatiedatum: 
1 jul 2020

Een mooie groene omgeving met precies die beplanting waar de buurt blij van wordt en speelvoorzieningen waar kinderen niet weg zijn te slaan. Dat is het resultaat van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen, waaraan samen met inwoners is gewerkt. Het kwaliteitsplan geeft inzicht in hoe de gemeente Dinkelland de komende jaren met het openbaar groen en de speelvoorzieningen om wil gaan.

“Twee jaar lang hebben we samen met inwoners gewerkt aan het in kaart brengen van de (technische) kwaliteit, wensen en eisen voor het openbaar groen en de speelvoorzieningen in de verschillende dorpskernen”, licht wethouder Ben Blokhuis toe. Het plan is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 29 juni. Bij het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) hoort ook een uitvoeringplan, dat beschrijft wat de komende jaren per kern gaat gebeuren. Na de zomer gaan medewerkers van de gemeente langs de kernen om hierop een toelichting te geven. De start van de uitvoering staat gepland vanaf 2021 en vindt plaats over een periode van vier jaar.

Duurzame inrichting openbare ruimte

Met het KOG streeft de gemeente Dinkelland naar een gezonde en duurzame inrichting van het openbaar groen, de openbare ontmoetingsplekken en de openbare speel- en sportvoorzieningen. “Hiermee willen we onze kernen in de toekomst aantrekkelijk houden om in te wonen, te ontmoeten, te spelen en te recreëren”, vervolgt Blokhuis. “Om dit te realiseren, hebben we aandacht voor de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals hittestress en hevige regenval en nemen we maatregelen waarmee we de biodiversiteit en leefbaarheid bevorderen.”

Aankoop openbare groen- en reststroken

Een onderdeel van het KOG is de verkoop van het zogeheten ‘niet-functioneel’ groen. Dit houdt in dat de gemeente Dinkelland inwoners de mogelijkheid biedt om groenstroken die geen toegevoegde functionele waarde hebben in de openbare ruimte, te kopen. Niet alle groenstroken komen hiervoor in aanmerking. Inwoners die een groenstrook willen kopen die grenst aan hun perceel, kunnen vanaf 6 juli schriftelijk een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente.

Voor vragen kunt u mailen naar info@dinkelland.nl.

Bloemenlint
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
Tineke Spijker