Coronavirus

Lintjesregen

Publicatiedatum: 
26 apr 2021
Lintjesregen 2021

Vandaag, op de dag van de jaarlijkse Lintjesregen, heeft burgemeester Joosten aan drie dames en vier heren uit onze gemeente laten weten dat zij een Koninklijke Onderscheiding krijgen. Voor dit speciale moment ging de burgemeester persoonlijk langs bij de gedecoreerden. De inwoners ontvangen hun lintje als blijk van waardering omdat zij zich op bijzondere wijze, en vaak vrijwillig, hebben ingezet voor onze samenleving.

De volgende inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Dhr. Vincentius Cornelis Maria (Vincent) Maaswinkel uit Ootmarsum
  • Dhr. Bernardus Gerardus Aloysius (Ben) Vrielink uit Ootmarsum


De volgende inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mevr. Berendina Christina Zwenna (Diny) Bolk uit Weerselo
  • Mevr. Maria Gezina Theresia (Marian) Huiskes-Aarninkhof uit Deurningen
  • Dhr. Gerardus Franciscus Antonius Johannes (Gerard) Krabbe uit Denekamp
  • Dhr. Johannes Arnoud Jozes Thaddeus (Jan) Meijer uit Ootmarsum
  • Mevr. Celine Maria (Celine) Slots-Nijland uit Ootmarsum


Allen van harte gefeliciteerd!
 

Fotocollage lintjesregen Dinkelland 2021
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Bovenste rij v.l.n.r.: de heer Vrielink, de heer Maaswinkel, de heer Krabbe
Onderste rij v.l.n.r.: mevrouw Huiskes-Aarninkhof, mevrouw Bolk, de heer Meijer, mevrouw Slots-Nijland


Motivaties

Vincent Maaswinkel, Ootmarsum, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
12 jaar lang was Maaswinkel voorzitter van voetbalvereniging KOSC, waarvoor hij unaniem werd uitgeroepen tot erelid. Na het voorzitterschap werd hij adviseur van KOSC beheer, om vervolgens toe te treden tot het bestuur. Vanuit KOSC werd Maaswinkel penningmeester bij de stichting Steun Sportaccomodaties Ootmarsum, de SSSO. Maaswinkel was een van de oprichters van de stichting Vrienden van zwembad de Kuiperberg en werd er voorzitter van. Het doel was het zwembad voor de toekomst behouden en dat resulteerde in een renovatie van het bad die inmiddels afgerond is. Ook was Maaswinkel betrokken bij het reorganiseren van de VVV’s in Noordoost-Twente, gevolgd door de taak om de VVV’s in Dinkelland vorm te geven. Voor de stichting Museum Ton Schulten zet Maaswinkel zich vrijwel dagelijks in. Eerst als ambassadeur van galerie Chez-Moi Ton Schulten International in het algemeen en het werk van Schulten in het bijzonder op exposities in Europa en Amerika, daarna bij de bouw van het nieuwe museum. Daarnaast is Maaswinkel adviseur bij het verbouwen en restaureren bij monumentale Ootmarsumse panden, met als doel de authenticiteit van Ootmarsum te vergroten. Vincent Maaswinkel is vanwege zijn inzet voor sport, kunst, cultuur en toerisme benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ben Vrielink, Ootmarsum, Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Ben Vrielink is oprichter van notariskantoor VWZ. Als notaris kreeg de Twentse vruchtgebruiksformule een wettelijke status dankzij Vrielink. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het samenwerkingsverband van Twentse notarissen dat leidde tot een landelijke samenwerkingsorganisatie van Netwerknotarissen. Bij de stichting Ton Schulten is Vrielink bestuurslid sinds 2005, maar al daarvoor begeleidde hij zakelijke transacties van de kunstschilder. Vrielink is ook betrokken bij de stichting Ondersteuning Cultuur Denekamp, Kunsten op Straat Ootmarsum en de stichting H.A.J. Bekhuis. Ook is de gedecoreerde betrokken bij de stichting Vrienden van Gerardus Majella in Denekamp, de stichting Vrienden van Huize Franciscus in Ootmarsum en de Raad van Toezicht van Welstee, de particuliere woonvoorziening in Ootmarsum. Hij was lid van de Raad van Advies van het Openluchtmuseum Ootmarsum en van het algemeen bestuur en is nog altijd actief als adviseur van het museum. Vrielink heeft zichingezet voor de privatisering van het Zwembad Ootmarsum, waarbij dankzij fondsenwerving het zwembad gerenoveerd kon worden. Ook was Vrielink betrokken bij de stichting Restauratie Monumenten Ootmarsum dat fondsen wierf voor de Simon en Judaskerk in Ootmarsum. Daarnaast was hij verbonden aan het CDA Ootmarsum en was hij actief voor de Vriendenkring Erfgoed Ootmarsum, voor het schoolbestuur van de voormalige gemeente Ootmarsum en het Bedrijvencontact Ootmarsum. Ben Vrielink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: links de heer Vrielink, rechts de heer Maaswinkel

Vrielink en Maaswinkel
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Mevr. Berendina Christina Zwenna (Diny) Bolk uit Weerselo
Diny Bolk zet zich al meer dan 51 jaar in voor de Protestantse Stiftsgemeente Weerselo. Officieel is ze vrijwilliger op administratief en bestuurlijk gebied, maar in de praktijk is Bolk op alle vlakken actief. Met haar accuratesse is ze onmisbaar gebleken binnen de Stiftsgemeente. Bolk zet zich daarnaast sinds 1981 in voor de Zonnebloem, afdeling Weerselo. Ze viert dus dit jaar een jubileum: ze is er 40 jaar vrijwilliger. Daarnaast is ze 25 jaar lang mantelzorger voor familieleden geweest en was ze 15 jaar lang lid van de PlattelandsJongerenGemeenschap Overijssel, de PJGO.  Diny Bolk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Diny Bolk
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Mevr. Maria Gezina Theresia (Marian) Huiskes-Aarninkhof uit Deurningen
Marian Huiskes was 37 jaar redactiemedewerker van ’t Klöpke, het weekblad van Deurningen. Daarnaast was ze 22 jaar actief voor het Katholiek Vrouwengilde, het KVG. Eerst als secretaresse en loco-voorzitster, uiteindelijk in vele taken, tot het KVG stopte. Op zorggebied heeft Huiskes veel betekend voor verschillende instellingen, onder andere als gastvrouw in het ziekenhuis in Hengelo. Gastvrouw is ze nog steeds bij Sanquin Boedvoorziening. Bij de stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland is ze betrokken bij de werkgroep Mantelzorg Dinkelland die er voor zorgt dat mantelzorgers binnen het vizier komen en ondersteuning krijgen. Deze taak combineert goed met haar activiteiten als ziekenbezoekers voor de Deurningse Plechelmusparochie. Huiskes is daar contactpersoon van de bezoekersgroep bezoekt inwoners van Deurningen die in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen. Voor KWF kankerbestrijding verzorgt de gedecoreerde de coördinatie van de collecte. Marian Huiskes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Marian Huiskes
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Dhr. Gerardus Franciscus Antonius Johannes (Gerard) Krabbe uit Denekamp
Gerard Krabbe is eigenaar van het bedrijf Twentefruit en zet zich onbezoldigd in voor de gemeenschap van Noord Deurningen, de agrarische sector, onderwijs en de kerk. Krabbe was lid van de commissie Kavelruil Lattrop en Noord Deurningen, dat werd gevold door het kavelruilproject dat momenteel in Losser loopt. Daarnaast bekleedde de gedecoreerde functies binnen de ledenraad van FromFarmers en de voorgangers daarvan. Als lid van de ouderraad van de Willibrordschool en de stichting Katholiek Ondewijs Denekamp (later KONOT) was Krabbe betrokken bij de reorganisatie van de basisscholen in Noordoost-Twente, zodat de kleine kernen hun scholen konden behouden. 8 jaar lang was Krabbe voorzitter van het lokale kerkbestuur van geloofsgemeenschap H. Jozef in Noord Deurningen om vervolgens lid te worden van de werkgroep die een aantal parochies moest samenvoegen tot één parochie. Dat werd Lumen Christi, waar Krabbe vervolgens lid werd van het bestuur. Doel van de fusie was om in de kleine kernen een parochie te behouden.Sinds 2006 is Krabbe lid van Lokaal Dinkelland en in 2014 werd hij raadslid. Krabbe is een van de oprichters van kulturhus De Mare, waar hij al sinds het begin voorzitter van is. Ook van de werkgroep Samen Welzijn Noord Deurningen is Krabbe een van de oprichters, tegenwoordig penningmeester. Gerard Krabbe is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Gerard Krabbe
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Dhr. Johannes Arnoud Jozes Thaddeus (Jan) Meijer uit Ootmarsum
Jan Meijer zet zijn technische kennis in voor allerlei Ootmarsumse verenigingen, evenementen en instanties. Bij het Onderwijsmuseum Educatorium Ootmarsum was Meijer onder meer nauw betrokken bij de verbouwing en de herinrichting van het museum en is er tegenwoordig huismeester. Ook voor museum het Drostenhuis en Openluchtmuseum Ootmarsum zet Meijer zich met grote regelmaat in. Meijer is bovendien een van de drijvende krachten achter carnavalsvereniging de Othmarridders. Ooit stadsprins Jan de zesde, later lid van de raad van elf en de technische commissie, tegenwoordig betrokken bij de Prinsengarde, wagenbouw, Siepeldinsdag en de statieportretten in de residentie. Bij VVV Ootmarsum is Meijer al meer dan 50 jaar vrijwilliger. Behalve het begeleiden en regelen van wekelijkse activiteiten, was Meijer intensief betrokken bij de verhuizing van de VVV naar de huidige locatie. Het lichtplan van Ootmarsum is gebaseerd op Meijers ontwerp. Ootmarsum beschikt over een geluidsinstallatie op veertig locaties. Montage en onderhoud komen voor rekening van Meijer. Daarnaast is Meijer betrokken bij  Fashion Sunday, de Twentse Aspergeparty, Engels’ Tuin, Huize Franciscus, de galerieën in de stad en de ondernemersvereniging. Jan Meijer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Meijer
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Mevr. Celine Maria (Celine) Slots-Nijland uit Ootmarsum
Celine Slots wordt geëerd vanwege haar inzet voor Badmintonvereniging de Schalm en het Onderwijsmuseum Ootmarsum. Beide kunnen al bijzonder lang op haar inzet rekenen. Bij de badmintonvereniging begon Slots in 1977 als vrijwilliger. Ze was lid van het eerste uur en zet zich sindsdien in voor de badmintonsport in Ootmarsum. Ze is coördinator voor de jeugd geweest en hielp actief mee, wat resulteerde in een heleboel verschillende activiteiten voor de verenigingen. Bij het Onderwijsmuseum Ootmarsum is Slots betrokken sinds 1994, het jaar van de oprichting van het museum. Sinds 2015 is ze er bovendien bestuurslid en secretaresse, om in 2017 ook nog coördinator van het museum te worden en zich bezig te gaan houden met de dagelijkse leiding. De onbezoldigde werkzaamheden van Celine Slots zijn van zo’n bestendige en stabiele kwaliteit en duur, dat ze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Celine Slots
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-