Coronavirus

Lintjesregen

Publicatiedatum: 
24 apr 2020

Het zal u niet verbazen dat de Lintjesregen dit jaar niet in de vorm kon plaatsvinden die we sinds jaren gewend zijn. Om de dames en heren die een Koninklijke Onderscheiding in ontvangst mogen nemen, toch de waardering te geven die zij verdienen, is burgemeester Joosten vanochtend op pad gegaan om hen te bezoeken. Maar liefst elf inwoners, waaronder 7 mannen en 4 vrouwen, werden verrast met een persoonlijk bezoek op gepaste afstand. Zij ontvingen van de burgemeester een bos bloemen, een persoonlijke brief en een foto van de oorkonde en het lintje. Voor het opspelden van het lintje en het overhandigen van de oorkonde, wordt gezocht naar één landelijk moment, dat afhankelijk is van het verloop van het coronavirus.

De dames en heren ontvangen hun lintje als blijk van waardering, omdat zij zich op bijzondere wijze, en vaak vrijwillig, hebben ingezet voor onze samenleving.

De volgende inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Dhr. Gerhardus Johannes Bernardus (Gerrit) Hofsté uit in Denekamp
De heer Hofsté is een actieve en zeer betrokken vrijwilliger. Hij zet zich al 17 jaar belangeloos in voor stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Tafeltje Dekje, persoonsalarmering en seniorenvoorlichter: hij heeft er veel van zijn tijd aan gespendeerd. Ook is Gerrit al jarenlang vrijwilliger bij de Midvastenloop; voorzitter zelfs. Ook de ANGO, later DiGO, en de Voedselbank Twente-Oost behoren tot zijn vrijwilligersportefeuille.


gerrit_hofste
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Dhr. Hermanus Bernardus Alfonsus (Herman) Haamberg uit Lattrop-Breklenkamp
Zo mobiel onbereikbaar als deze omgeving was, zo bereikbaar is het nu. Maar liefst drie zendmasten zijn geplaatst in Lattrop, Breklenkamp en Tilligte, mede dankzij de inzet van de heer Haamberg. Herman heeft Lattrop en omgeving daarmee een stukje veiliger gemaakt, net zoals hij dat deed met het uitrollen van het AED-netwerk naar Lattrop. Daarnaast wordt zijn inzet op cultureel gebied geroemd. De buurtschapsraad bijvoorbeeld en natuurlijk het Jongkindmonument en de activiteiten daaromtrent. Lovende woorden zijn er ook van de bestuursleden van de Rabobank. Ook bij schaatsvereniging de IJsvogel wordt Herman zeer gewaardeerd. Onder zijn voorzitterschap heeft de vereniging een flinke ledengroei bewerkstelligd.


herman_haamberg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Dhr. Johannes Antonius Maria (Hans) Haamberg uit Tilligte
De heer Haamberg is betrokken bij alles wat in Tilligte gebeurt. Er is geen plan ontwikkeld en geen gebeurtenis voorbijgegaan of hij was erbij. Hierbij moet u denken aan ontwikkelingsplannen, het opzetten van festiviteiten en het ondersteunen van de vele verengingen in Tilligte, maar natuurlijk ook de dorpsraad.
Zonder Hans zou er geen touwtrekvereniging zijn en was Tilligte nog steeds mobiel onbereikbaar. Zijn café wordt gezien als de huiskamer van Tilligte, daar waar iedereen welkom is. Hoe hij de leefbaarheid van Tilligte in stand houdt, met zijn inzet en overtuigingskracht, werkt voor iedereen inspirerend om zelf ook initiatieven te nemen.
hans_haamberg
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Dhr. Hendrikus Jakobus Plechelmus (Harrie) Hulsman uit Ootmarsum*
Dat Ootmarsum zich kan presenteren als de ‘kunststad van het oosten’ is voor een groot deel te danken aan de inzet van de heer Hulsman. Het aantal uren dat hij zich heeft ingezet voor Kunst in Ootmarsum is ontelbaar. Meer dan 30 jaar lang kon het evenement rekenen op zijn vrijwilligerswerk en daarmee op een groot, kwaliteit goed deelnemersveld. Ook zijn inzet voor de stichting Litouwen verdient waardering. En dan is Hans ook nog consul van de ANWB. Daar tellen we nog de uren die hij heeft gespendeerd aan museum het Drostehuis, de Twentse Automobielclub, Begraafplaatsen Ootmarsum, de paasgebruiken, carnaval, Monumentenwacht en Set-up ‘65 bij op.

Mevr. Bernardina Francisca Maria (Ine) Hulsman-Hulshof uit Ootmarsum*
Meer dan 30 jaar lang kon het evenement Kunst in Ootmarsum rekenen op de inzet van mevrouw Hulsman-Hulshof. Kunst in Ootmarsum heeft zich kunnen ontwikkelen tot een prachtig evenement dankzij haar bijdrage aan de selectie- en organisatiecommissie. Niet alleen Ine's liefde voor de kunst, maar ook voor historie en maatschappelijk belang is prijzenswaardig, gezien de vele uren die zij spendeert aan haar werkzaamheden voor Heemkunde Ootmarsum, de Simon- en Judaskerk en ook de ANWB. Bij stichting Litouwen wordt Ine geprezen om de warme aandacht die zij aan het project en aan de gezinnen heeft geschonken.

* De heer en mevrouw Hulsman-Hulshof zijn een echtpaar

harrie_en_ine_hulsman
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Mevr. Marie Louise Martina Catharina (Marlou) Raatgerink-Essink in Ootmarsum
Mede dankzij de inspanningen van mevrouw Raatgerink-Essinki bij Heemkunde Ootmarsum is de bijzondere historie van Ootmarsum zo goed gedocumenteerd. Haar betrokkenheid bij het cultureel erfgoed van Ootmarsum en omgeving gaat echter al langer terug, toen zij 45 jaar geleden bij de Boerendansers betrokken raakte. Marlou heeft in al die jaren vele uren gespendeerd in het documenteren van de historie van Oatmössche, maar ook in het behouden ervan. Ook zet zij zich in voor de leefbaarheid van de omgeving, onder meer bij de bibliotheek, de stichting Litouwen en parochie Simon en Judas.
marlou_raatgerink-essink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Dhr. Hendrikus Gerhardus Maria (Henk) Scholten uit Agelo
Vrijwilligerswerk loopt als een rode draad door het leven van de heer Scholten. Zijn inzet is van wezenlijk belang voor Ootmarsum, Agelo en omstreken. Zijn vrijwilligerswerk begon al toen hij 20 was, bij Scouting Ootmarsum, en duurt nog steeds voort. De Buurtschapsraad, de paashouttradities en de honderden uren die hij heeft besteed aan de stichting Vrienden van Agelo; er is vaak een beroep op zijn inzet gedaan. Bovendien worden de huidige activiteiten van Henk voor de Vrienden van Agelo en voor de kerkenwacht in de Simon- en Judaskerk zeer gewaardeerd.
henk_scholten
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

Mevr. Wilhelmina Maria Johanna (Willy) Kolmschot-ter Haar uit Saasveld
De onbezoldigde taken van mevrouw Kolmschot-ter Haar resulteren telkens in langlopende taken; zo is zij maar liefst 47 jaar bloeddonor geweest. Willy kent nog meer van de lange jubilea: 43 jaar lang vrijwilliger voor Zonnebloem Saasveld, 15 jaar chauffeur op de buurtbus en al 35 vrijwilliger bij de Heilige Plechelmuskerk. Dan is zij ook nog mantelzorger en al ruim 10 jaar vrijwilliger voor het Gezinshuis Saasveld.
willy_kolmschot-ter_haar
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Dhr. Albertus Paulus Martinus (Paul) Keizer uit Weerselo**
De heer Keizer wordt geroemd om zijn belangeloze inzet op meerdere fronten. Hij is samen met zijn vrouw al 22 jaar mantelzorger; een bijzondere prestatie. Daarnaast zet Paul zich op meerdere gebieden in voor de samenleving. Via Wielerclub Oldenzaal bijvoorbeeld, maar ook bij de openluchtspelen in Hertme. De Nederlandse kampioenschappen wielrennen niet te vergeten. Zijn technisch inzicht wordt zeer gewaardeerd in Kulturhus Denekamp. Datzelfde geldt voor kulturhus de CoCer waar ze niet zonder ervaren technicus kunnen.

Mevr. Johanna Maria (Ans) Keizer-Brunink uit Weerselo**
‘Als iemand een lintje verdient, is zij het wel.’ Die uitspraak komt van meerdere mensen die de aanvraag tot een Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Keizer-Brunink hebben onderschreven. Zij is een van die mantelzorgers die niet zichtbaar, maar wel onbaatzuchtig en met liefde zorgt voor haar dierbaren. Voor haar zus maar ook voor anderen die hulp en aandacht nodig hebben. In haar professionele carrière heeft Ans heel veel mensen bijgestaan. Haar expertise heeft zij ook onbezoldigd ingezet, onder meer voor Aveleijn en de Twentse  Zorgcentra. Ze is ook nog vrijwilliger in kulturhus de CoCer, heeft werkt verricht voor Atelier Artistiek en Quick Gym en zelfs voor de Paralympische Spelen.

** De heer en mevrouw Keizer-Brunink zijn een echtpaar
echtpaar_keizer-brunink
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-

 

Dhr. Albertus Wilfridus Theodorus (Willy) Brunsuit uit Denekamp
Het is zeer bijzonder hoe de heer Bruns zijn expertise inzet voor het algemeen belang en dat al zoveel jaren. Dat deed hij ver weg als militair, maar ook dichtbij als actief lid van meerdere lokale initiatieven in Noord Deurningen. Hij is onlosmakelijk verbonden met Noord Deurningen. De werkzaamheden van Willy betreffen grote projecten zoals de oprichting van de Dorpsraad, de bouw van kulturhus de Mare, de oprichting van Samen Welzijn Noord Deurningen en zijn inzet voor Duurzaam Noord Deurningen en energiecorporatie IJskoud. Daarnaast is hij betrokken bij het initiatief Veteraan in de Klas en bij de locatieraad van de geloofsgemeenschap St. Jozef. Bovendien viert de gemeente Dinkelland mede dankzij de heer Bruns veteranendag. Zijn kennis en kunde blijken steeds weer van onschatbare waarde. Ook zijn sociale bewogenheid maakt een onuitwisbare indruk.

willy_bruns
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-


Allen van harte gefeliciteerd!