Coronavirus

Lokaal Sportakkoord

Op 30 oktober 2019 is het Lokaal Sportakkoord door allerlei partijen ondertekend. Het doel van dit akkoord is om met zoveel mogelijk partijen (sport/beweegaanbieders, het onderwijs, de welzijns- en gezondheidssector, toerisme en het bedrijfsleven) ons in te zetten voor de ambities en acties die we gezamenlijk hebben bepaald. Sporten is voor iedereen belangrijk, het past bij een gezonde levensstijl. Door samen te werken en een netwerk te vormen kunnen we nóg meer inwoners in beweging krijgen en met elkaar langer gezond blijven.

Lees hier het Lokaal Sportakkoord Dinkelland
 

Uitvoeringsbudget

Heeft u, samen met andere partijen, een idee dat past binnen de doelstelling van het Beweeg- & Sportakkoord? En hebt u extra financiën nodig om dit te realiseren? Dan kunt u een aanvraag indienen middels dit aanvraagformulier. Lees hier hoe de aanvraagprocedure in zijn werk gaat.

Stand van zaken

Op 11 maart 2020 heeft de aftrap van het Lokaal Sportakkoord plaatsgevonden. Een avond waarop we met alle partijen die aanwezig waren hebben vastgesteld met welke ambities en acties we als eerste aan de slag gaan. Dit zal een doorlopend proces worden waarbij acties behaald worden en nieuwe acties uitgevoerd gaan worden.

Vragen? Of wilt u meedoen?

Partijen die zich ook willen inzetten voor het gezonder en vitaler maken van onze gemeente, kunnen op elk moment aanhaken bij het akkoord. Heeft u vragen of wilt u aanhaken? Dan kunt u contact opnemen via lokaalsportakkoord@dinkelland.nl

Nieuwsberichten over het Lokaal Sportakkoord Dinkelland

Aan de slag met het Lokaal Sportakkoord Dinkelland - 27 februari 2020
Aftrap Lokaal Sportakkoord - 19 februari 2020
Lokaal Sportakkoord ondertekend - 3 november 2019
Sportformateur aan de slag voor Lokaal Sportakkoord - 17 september 2019 
Praat mee over Dinkellands Sportakkoord op 16 juli - 2 juli 2019