Coronavirus

Lokaal Sportakkoord ondertekend

Publicatiedatum: 
3 nov 2019

De gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven zijn gezamenlijk tot een Lokaal Sportakkoord gekomen, waarin de ambities en acties staan waarvoor zij zich de komende jaren gezamenlijk voor willen inzetten. Op 30 oktober zijn deze partijen bij elkaar gekomen om het concept sportakkoord te bespreken.

“Sporten is voor iedereen belangrijk, het past bij een gezonde levensstijl. We willen mensen hiervan bewust maken en verenigingen en sportaccommodaties uitnodigen om hiervoor samenwerking op te zoeken”, legt wethouder Benno Brand uit. “Afgelopen woensdag was een geslaagde avond, waarbij de eerste verbindingen succesvol zijn gelegd. Een heel aantal partijen heeft een handtekening gezet en daarmee onderstreept dat zij met elkaar de lokale sport willen versterken en de maatschappelijke kracht ervan willen vergroten. Wij hopen van harte dat de meerwaarde die deze samenwerking neerzet door iedereen ervaren zal worden. Samen laten we het Lokaal Sportakkoord slagen.”

De gemeente Dinkelland heeft de ambitieuze planning om het akkoord op 8 november naar het Ministerie te sturen. Dinkelland is daarmee één van de eerste gemeenten die een lokaal sportakkoord voorlegt.

“We hopen dat naast sportverenigingen ook anderen aanhaken. Denk dan bijvoorbeeld aan het toerisme, het bedrijfsleven of het onderwijs. Ook zorginstanties zoals huisartsen, fysiopraktijken of vitaliteitsinitiatieven in de kernen worden uitgenodigd om mee te doen. Hoe meer partijen dit akkoord dragen, des te meer we met elkaar kunnen bereiken”, aldus de wethouder.

Zet u zich, met ons, in voor het sportakkoord?
Hoe meer partijen dit akkoord dragen, des te meer we met elkaar kunnen bereiken. Als u zich met uw vereniging/partij wilt inzetten om dit akkoord tot een succes te maken, dan vragen wij u om het document ‘Handtekening voor Lokaal Sportakkoord’ te printen, ondertekenen en op te sturen naar l.wolters@noaberkracht.nl.

Samenwerken in een dynamische omgeving
Er verandert veel en met elkaar moeten we kijken hoe we mee kunnen veranderen. Het sportakkoord is daarom ook een dynamisch document dat door de partijen waar nodig kan worden bijgestuurd of worden aangepast. In 2020 zal de gemeente het initiatief nemen om met de partijen die het akkoord hebben ondertekend verder in gesprek te gaan over de vraag hoe uitvoering te geven aan het akkoord.

Bijlagen

 

Ondertekening Lokaal Sportakkoord Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-