Coronavirus

Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties

Informatie over (steun)maatregelen voor verenigingen, vrijwilligersorganisaties, culturele organisaties en stichtingen, kulturhusen en andere maatschappelijke organisaties leest u hieronder.

Wij publiceren de regelingen en informatie die bij ons bekend zijn. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat er andere regelingen zijn, die aan onze aandacht zijn ontsnapt. Het is dus verstandig om ook zelf de media en andere informatiekanalen in de gaten te houden.

Sportverenigingen opgelet: informatie over financiële regelingen specifiek voor sport vindt u hier: www.dinkelland.nl/coronavirus-en-sport

Informatie

Beleidsregel coronacompensatie Dinkelland

Deze beleidsregel is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de sector jeugd, cultuur, kulturhuzen, dorpshuiskamers en multifunctionele accommodaties. De gemeente heeft van de Rijksoverheid een subsidie ontvangen om bovenstaande organisaties, die schade hebben geleden als gevolg van de coronamaatregelen, te compenseren. Door middel van een (eenmalige) financiële bijdrage wordt getracht de lokale vrijwilligersinfrastructuur te borgen. Het beschikbare budget is met name bedoeld om (acute) liquiditeitsproblematiek te voorkomen.

Een aanvraag indienen kan t/m 31 maart. Lees voor het doen van een aanvraag de volledige beleidsregel door om te zien welke voorwaarden er gelden. Via dit formulier kunt u een aanvraag doen.

Heeft uw organisatie geen eHerkenning dan kunt u een aanvraag doen met uw DigiD via dit formulier.

Heeft u vragen of komt u er niet uit neem dan contact op met het subsidiebureau gemeente Dinkelland via het Klant Contact Centrum, Telefoon: (0541) 854100, of een e-mail sturen naar subsidiebureau@noaberkracht.nl.

 

Webinar financieel gezond de coronacrisis door op 1 maart

Vanuit het Lokaal Sportakkoord Dinkelland wordt een gratis webinar georganiseerd. Het webinar wordt gegeven door Peter van Baak en is toegespitst op de organisaties en verenigingen die zich aanmelden. Het is dus niet alleen interessant voor sportverenigingen, maar ook voor andere vrijwilligersorganisaties en verenigingen.

De insteek van het webinar is ‘hoe kom je financieel gezond de coronacrisis door’. De nieuwste (corona)gerelateerde (financiële)regelingen komen onder andere aan bod. Ook worden er tips gegeven hoe toch inkomsten te genereren en wordt stil gestaan bij de belangrijkste uitdagingen in de komende maanden.

Het webinar staat gepland op 1 maart om 19.30 uur. Aanmelden voor het webinar kan via deze link. U ontvangt dan een link waarmee u kunt inloggen op 1 maart.