Coronavirus

Meedenken over de openbare ruimte in uw kern? Dat kan!

Publicatiedatum: 
7 dec 2017

Hoe mooi zou het zijn als je zelf kon beslissen hoe de openbare ruimte in jouw buurt eruit zou kunnen zien? In de gemeente Dinkelland kan dat binnenkort. Hoe? Daarover gaan de kernraden en de gemeente graag in gesprek met de inwoners van de kernen.

Binnen het proces Mijn Dinkelland 2030! kijkt de gemeente Dinkelland samen met haar inwoners naar de toekomstige leefbaarheid in iedere kern. Dat betekent ook dat inwoners meer inspraak krijgen over onder andere de openbare ruimte. Het is niet langer de gemeente die bepaalt waar welke soort bomen en soort struiken worden geplant en waar bankjes of speeltoestellen moeten staan, maar de buurt zelf, die samen met de Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) plannen maakt over de manier waarop de openbare ruimte in hun wijk of buurt eruit zou moeten zien.

De gemeente Dinkelland en de kernraden werken samen aan een eerste visie per kern, uitgewerkt op kaarten. Zij proberen hiermee een heldere visie te geven over de kwaliteit van de openbare ruimte (denk hierbij aan bijvoorbeeld paaltjes en borden op plekken waar zij niet functioneel zijn), het openbaar groen, spelen, uitgifte groen en de grootte van te planten bomen.

De kernraden juichen deze ontwikkelingen toe en nodigen, mede namens de gemeente Dinkelland, de inwoners per kern uit voor een inloopbijeenkomst over dit onderwerp in hun kern. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunnen inwoners binnenlopen op het tijdstip dat hen het beste past. De Contactpersoon Openbare Ruimte (COR) en de kernraad van de kern zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Tevens zijn landschapsarchitect A. Bijkerk, Adviseur openbare ruimte J. Mauritz en de gemeentelijke beleidsmedewerkers aanwezig. Zij beantwoorden uw vragen en nemen uw ideeën mee in onze visie. De inloop wordt op onderstaande momenten in de kernen georganiseerd.

Plaats

Datum

Locatie

Tijd

       
Lattrop-Breklenkamp 12 maart 2018 De Smid 18.00 tot 21.00 uur
Ootmarsum 13 maart 2018 Gasterij Oatmossche 19.00 tot 21.00 uur
't Stift volgt    

In Deurningen, Weerselo, Rossum, Tilligte, Noord-Deurningen, Saasveld en Denekamp heeft de informatieavond reeds plaatsgevonden. Waar in bovenstaand overzicht ‘volgt’ staat is de informatie dit moment nog niet bekend. Zodra een nieuwe inloopbijeenkomst gepland is wordt dit gepubliceerd op de gemeentepagina in de Dinkelland Visie en op deze pagina.

mijn dinkelland 2030
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-