Coronavirus

Meer toezicht & handhaving in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen

Publicatiedatum: 
29 mrt 2019
Al jarenlang prijken de gemeenten Dinkelland en Tubbergen steevast in de top 10 van de meest veilige gemeenten van ons land. Gezien het stijgende aantal meldingen blijken ook  hier echter genoeg dingen niet helemaal te gaan zoals het moet. Daarom is het team Handhaving van Noaberkracht, de organisatie die zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen bedient, onlangs uitgebreid met vier extra toezichthouders.

De extra capaciteit binnen het team wordt gebruikt om breder te kunnen handhaven. De gemeentelijke handhavers werken nauw samen met de politie. Ze hebben veel onderling overleg, staan voortdurend met elkaar in contact via hun portofoons en voeren ook geregeld samen acties uit. Door de uitbreiding van het team, zullen er meer handhavers zichtbaar zijn op straat. Tot 8 april 2019 zullen zij voor kleinere overtredingen waarschuwend optreden. Daarna worden deze overtredingen ook daadwerkelijk beboet.

“Het oude spreekwoord ‘de politie is je beste vriend’ zou ook van toepassing kunnen zijn op onze handhavers”, zegt burgemeester Wilmien Haverkamp (gemeente Tubbergen), die samen met burgemeester John Joosten (gemeente Dinkelland) aan het hoofd staan van Noaberkracht. “Onze handhavers gaan vooral het gesprek aan met onze inwoners over het hoe en waarom van bepaalde meldingen en over de manier waarop klachten opgelost kunnen worden. Daarnaast zijn onze handhavers net als de politie ook bevoegd om te verbaliseren, dus heeft het goede gesprek geen effect, dan kunnen zij ook boetes uitdelen.”

Volgens burgemeester John Joosten wordt door team Handhaving echt maatwerk geleverd. “Dat betekent dat we in sommige gevallen gesprekken voeren, maar dat er bij onmiddellijk gevaar direct wordt opgetreden”, zegt hij. “Dat geldt ook voor overtredingen van de drank- en horecawet. In die gevallen wordt er direct bekeurd.”

Handhaving
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-