Coronavirus

MijnOmgevingsvisie Dinkelland

Publicatiedatum: 
6 apr 2021

In de gemeente Dinkelland werken inwoners en gemeente binnen Mijn Dinkelland 2030(!) al een aantal jaren samen aan het leefbaar houden van de kernen. Deze manier van werken past goed in de werkwijze die met de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 voor de fysieke leefomgeving steeds belangrijker wordt. De eerste stap hierbij is het opstellen van de Omgevingsvisie. Vanaf 2019 is de gemeente hierover op diverse manieren in gesprek geweest met de samenleving. De uitkomsten van die gesprekken zijn vertaald in MijnOmgevingsvisie.

MijnOmgevingsvisie gaat namelijk over leefbaarheid van de kernen én het buitengebied, over gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Het gaat over wat we willen behouden, versterken en ontwikkelen. Dit is terug te vinden op www.omgevingsvisiedinkelland.nl in de waardenkaart, in onze speerpunten en het stappenplan.  MijnOmgevingsvisie is een rechtstreekse vertaling van de zaken die inwoners, ondernemers en de gemeente samen belangrijk vinden en waar zij in de komende jaren naartoe willen werken. Met MijnOmgevingsvisie wordt er vanuit alle kanten naar een initiatief gekeken en worden inwoners en ondernemers al vroeg in het proces meegenomen. “De bedoeling van de Omgevingswet is dat er sneller duidelijkheid komt rondom een aanvraag”, zegt wethouder Benno Brand. “Met het nieuwe digitale loket moet aanvragen makkelijker worden en er meer overzicht komen in de regels die op een bepaalde plek gelden. Om dat te bereiken, werken we de komende jaren aan het omgevingsplan. Hierin worden de huidige bestemmingsplannen, lokaal beleid en landelijke regels samengevoegd tot een geheel.”

Wilt u meer weten over MijnOmgevingsvisie, de waardenkaart en het verhaal achter de speerpunten? Of heeft u een goed idee en bent u benieuwd naar de stappen die u moet zetten om het uit te voeren? Kijk dan op de website www.omgevingsvisiedinkelland.nl. Vragen of opmerkingen over MijnOmgevingsvisie, kunt u mailen naar omgevingswet@noaberkracht.nl.
 

screenshot website MijnOmgevingsvisie Dinkelland
Licentie: 
Standaard licentie
Auteur: 
-